Meer vals geld

Bankbiljetten
Getty Images

Er zijn in 2022 in Nederland bijna vijftig procent meer valse eurobiljetten gevonden dan het jaar ervoor. Afgelopen jaar werden er 38.200 valse biljetten aangetroffen. De grote toename is vooral het gevolg van een klein aantal oplichtingszaken met biljetten van een zeer lage kwaliteit. Wereldwijd zijn er 376.000 valse euro biljetten aangetroffen, dit is acht procent meer dan in 2021.

Dat meldt De Nederlandsche Bank. Bij het kleine aantal oplichtingszaken ging het om valse biljetten van honderd en tweehonderd euro. Los van deze partijen daalt in Nederland het aantal aangetroffen valse biljetten. Het aantal valse vijftig eurobiljetten neemt al sinds 2015 af. Echter wordt  dit biljet wereldwijd juist het vaakst vervalst.

De kans om een vals biljet tegen te komen is in de praktijk erg klein. Wereldwijd circuleren er 29 miljard echte eurobiljetten. Met watermerk en hologram zijn ze goed beschermd tegen vervalsing. De afgelopen jaren is het aandeel vervalsingen van zeer lage kwaliteit in Nederland toegenomen. Deze biljetten zijn eenvoudig als vals te herkennen omdat de echtheidskenmerken ontbreken of slecht zijn geïmiteerd. In 2022 waren twee van de drie valse biljetten in Nederland van zeer lage kwaliteit.

Bron: DNB

Auteur