Overhangende takken van de boom van de buurman

Mijn buurman heeft een grote boom in zijn tuin staan, waarvan de takken over mijn terras hangen. Ik heb daardoor nauwelijks zon en de vallende bladeren en andere troep die uit de boom komt zetten bezorgen mij veel overlast. Wat kan ik hier tegen doen? Bestaat er een wettelijke regeling?

Antwoord:

Met betrekking tot burenrecht bestaan er in Nederland wettelijke regels. Hierin worden zaken geregeld met betrekking tot de bevoegdheden en verplichtingen van de eigenaren van naburige erven/tuinen. Voor bomen gelden in het kort de volgende regels:
De afstand van een boom tot de erfgrens moet minimaal twee  meter bedragen. Hierop bestaan echter uitzonderingen, namelijk:

  • als de boom niet hoger is dan de schutting op de erfgrens;
  • als het om openbarre bomen gaat;
  • als er afwijkende plaatselijke verordeningen of gewoontes  zijn.

Bovendien kan het recht om verwijdering van de boom te vragen, verjaren (20 jaar).

Als last wordt ondervonden van overhangende takken, geldt het volgende:
Bepalingen in het Burgerlijk Wetboek geven u als eigenaar van een naburig erf het recht om de overhangende takken te verwijderen. Voorwaarde hiervoor is wel dat u de eigenaar van de boom eerst aanmaant om dit zelf te doen. Het is het beste om dit verzoek schriftelijk te doen. De buurman moet hiervoor een redelijke termijn worden gegeven. Als de buurman hier geen gehoor aangeeft, mag u gebruik maken van uw “snoeirecht”. Van dit “snoeirecht” mag u overigens geen misbruik maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat de boom niet onherstelbaar beschadigd mag worden door de snoei. Er bestaat ook de mogelijkheid om bij de rechter verwijdering van de overhangende takken te eisen.

Met betrekking tot uw klacht omtrent het wegnemen van zonlicht geldt dat de eigenaar van het naburig erf u geen onrechtmatige hinder mag toebrengen. Of daar in dit geval sprake van is, zal veelal door de rechter bepaald moeten worden. Niet elke vorm van hinder is namelijk onrechtmatig. De rechtspraak geeft op dit punt aan, dat enige mate van schaduwwerking niet onrechtmatig is en dus  in beginsel geaccepteerd moet worden. Slechts wanneer er sprake is van zwaarwegende en buitenproportionele hinder, bestaat de mogelijkheid dat u in het gelijk wordt gesteld. In dergelijke gevallen bestaat er ook de mogelijkheid om schadevergoeding te verzoeken.

Zoals u uit het bovenstaande kunt opmaken, bestaan er dus zeker wettelijke regels, maar deze zijn lastig te interpreteren. Ik raad u aan om eerst met uw buurman te gaan praten. Het zou natuurlijk het fijnst zijn als u samen tot een oplossing komt.

N.B. Het bovenstaande is anders wanneer het om een huurwoning gaat.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

22 Comments

Door Gerry Visser (niet gecontroleerd) op do, 30-5-2019 - 10:29

waarom is er nog geen antwoord op de vraag: hoe zit het dan als je een huurwoning hebt?

Door sylvie (niet gecontroleerd) op do, 30-5-2019 - 10:18

laat de bomen met rust. Er is al zo weinig over. Denk eerst eens aan de voordelen ervan. opvangen van stof, zuurstof een frisse omgeving.

Door Willem den Horder (niet gecontroleerd) op do, 30-5-2019 - 08:24

Zou het beste advies niet moeten zijn: nodig uw buurman uit voor koffie en een goed gesprek?

Door Corine (niet gecontroleerd) op zo, 26-5-2019 - 16:32

Hoe is dit geregeld als de boom op gemeentegrond staat en ik verstopte goten heb en er geen zon in mijn voortuin komt door een veel te grote boom in een woonwijk?

Door Wilma (niet gecontroleerd) op za, 25-5-2019 - 22:35

Graag advies: Hoe zit het met een eigen appartement waar een tuin naast zit die eigendom is van de VVE van de appartementen. maar waar bomen in staan die voor heel veel schaduw zorgen. Amper zon op het terras. En heel veel afval en gele stuifmeel. Alles word geel. Wat is hier tegen te doen?

Door Nicky Helderman (niet gecontroleerd) op za, 25-5-2019 - 22:30

Wij hebben achter ons een berk staan, in de tuin van een achterbuur. De boom is plm 10 meter hoog, misschien wel hoger en staat pal tegen hun schutting !!
Andere bewoners willen ‘m weg hebben, net als wij !! Wat te doen ? Velen hebben ook last van hooikoorts ! Het is een ramp !

Door Nicky Helderman (niet gecontroleerd) op za, 25-5-2019 - 22:30

Wij hebben achter ons een berk staan, in de tuin van een achterbuur. De boom is plm 10 meter hoog, misschien wel hoger en staat pal tegen hun schutting !!
Andere bewoners willen ‘m weg hebben, net als wij !! Wat te doen ? Velen hebben ook last van hooikoorts ! Het is een ramp !

Door Wil Buis (niet gecontroleerd) op za, 25-5-2019 - 16:12

Als de boom van de gemeente is mag je dan als huurdervook de overhangend takken verwijderen .

Door j.m.oostveen@ca... (niet gecontroleerd) op ma, 24-8-2015 - 15:32

wat zijn de regels overhangende takken voor een huurwoning

Door Angelique (niet gecontroleerd) op vr, 21-8-2015 - 00:12

Aardig verhaal van Nicole Goud, helaas maar half. Natuurlijk willen ook mensen met een huurwoning weten wat de regels zijn ingeval van overhangende takken maar ook van wortels die het terras van de buren omhoog drukken en schade veroorzaken. En in hoeverre kan men de verhuurder/corporatie tot ingrijpen 'dwingen' zij behoren toch de ene buur te vrijwaren van overtreding van regels en het veroorzaken van overlast t.o.v. de andere buur?! Zij verdienen flink aan de huurwoningen, maar als er dan een probleem door overtreding van regels is dan zeggen ze 'zoek het zelf maar uit, begin zelf maar een proces want die buur wil niks...