Uitstel nieuwe regels opzegvergoeding

Opzegvergoeding
Getty Images

De invoering van de nieuwe regels voor het opzeggen van vaste energiecontracten zijn twee maanden uitgesteld. De regels zouden 1 april ingaan, maar energieleveranciers zijn er nog niet klaar voor. De regels gaan nu op 1 juni in.

Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De nieuwe regels gaan gelden voor het tussentijds opzeggen van een energiecontract met een vaste looptijd en een vaste prijs. In het nieuwe systeem wordt de maximale opzegvergoeding afhankelijk van de hoeveelheid energie die de consument volgens het oude contract nog zou afnemen en het prijsverschil tussen het oude tarief en het actuele tarief voor eenzelfde contract bij dezelfde leverancier.

De opzegvergoeding is laag als de resterende hoeveelheid energie laag is en/of het verschil in de tarieven klein is. Bij een grotere resterende hoeveelheid energie of een groter prijsverschil kan de opzegvergoeding hoog zijn. Het betekent met andere woorden dat de consument het verlies van de leverancier gaat compenseren. De gedachte hierachter is dat energieleveranciers weer vaste contracten gaan aanbieden als zij geen risico lopen met tussentijdse opzeggingen.

Flessenhals

De ACM wil dat consumenten bij een overstap goed geïnformeerd worden over de hoogte van de overstapvergoeding. De ACM wil dat bij het afsluiten van een nieuw contract de nieuwe leverancier direct de oude leverancier op de hoogte stelt. De oude leverancier is dan verplicht de klant onmiddellijk te informeren over de hoogte van de opzegvergoeding. Mocht de klant de opzegvergoeding niet willen of kunnen betalen, dan kan hij het nieuwe contract annuleren.

Deze informatiestroom is op dit moment nog een flessenhals. Het is de energiebedrijven niet gelukt om dit voor 1 april technisch voor elkaar te krijgen en daarom is de invoering twee maanden uitgesteld.

Bron: ACM

Auteur