Verschillen verzekeringspremies stabiel

De verschillen tussen de hoogste en laagste premie van vijf veelvoorkomende particuliere verzekeringen zijn tussen 2017 en 2018 iets gegroeid, terwijl ze in 2019 gelijk zijn gebleven. Er zijn geen uitschieters naar beneden of naar boven.

Dat meldt het Verbond van Verzekeraars in de derde solidaritetismonitor. De eerste monitor werd in 2017 gepubliceerd, zodat er nu een ontwikkeling over de laatste drie jaar is te zien. De monitor moet duidelijk maken of de premies voor particuliere verzekerden dichter bij elkaar komen te liggen, of juist uit elkaar gaan lopen.

Vergeleken met 2018 zijn bij de WA-verzekeringen en de aansprakelijkheidsverzekeringen (APV) zijn de verschillen tussen de hoogste en laagste premie dit jaar iets groter geworden. Bij de inboedelverzekering zijn de verschillen juist verkleind. Bij de overlijdensrisicoverzekeringen en de opstalverzekeringen is er geen duidelijke conclusie te trekken. Een vergelijking tussen 2017 en 2018 laat eeniets ander beeld zien, zodat het nog te vroeg is om te zeggen of er sprake is van een trend die in de toekomst zal doorzetten.

Voor de monitor zijn voor meer dan 93.000 verschillende fictieve ´maatmensen` ruim 4,5 miljoen premies berekend voor vijf veelvoorkomende particuliere verzekeringen.

Bron: verzekeraars.nl

Verzekeringvergelijker