Verzekeraar mag geschil afkopen

Geschillen afkopen
Getty Images

Een rechtsbijstandverzekering mag een juridisch conflict van een verzekerde afkopen. De verzekerde heeft dat te accepteren en kan tegen die afkoop niet in beroep gaan.

Dat blijkt uit een niet-bindende uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. In april heeft een verzekerde zijn rechtsbijstandverzekering ingeschakeld voor een conflict met een webshop. De verzekerde had voor 694,90 een broek en jack gekocht, maar deze bleken niet waterdicht.

De verzekeraar bood aan om de zaak af te kopen. De verzekerde wilde nadenken over dat aanbod en een kleine twee maanden later schreef hij de verzekeraar dat hij niet met de afkoop akkoord ging. Een dag later stuurde de verzekeraar het bericht dat de verzekeraar het recht heeft de zaak af te kopen. De verzekerde was het daar niet mee eens en deed een beroep op de geschillenregeling. Het antwoord van de verzekeraar was, dat zo'n beroep niet mogelijk is.

Te hoge kosten

De zaak eindigde bij de Geschillencommissie. De Commissie oordeelde dat de verzekeraar geen grotere schade heeft geleden dat het aankoopbedrag van 694,90 euro. De verzekeraar heeft aangeboden dit bedrag te betalen en op grond van de algemene voorwaarden hoeft de verzekering dan geen juridische bijstand te verlenen. Een rechtsbijstandverzekering mag een verzekerde namelijk schadeloos stellen als de kosten van de juridische procedure hoger zijn dan de financiële schade.

Ook het oordeel over het beroep op de geschillenregeling is duidelijk Een geschillenregeling is bedoeld voor twee situaties: klachten over de juridische aanpak en klachten over de kans op succes. Geen van beide is hier aan de orde, dus kan de verzekerde geen beroep doen op de geschillenregeling. De schade van de verzekerde is betaald en daarmee is de kous af.

Bron: Kifid

Auteur