Verzekeraars beknotten vrije advocatenkeuze

Verzekerden met een rechtsbijstandverzekering zijn niet verplicht om gebruik te maken van de juristen van de rechtsbijstandverzekering. In een procedure mogen verzekerden sinds enige jaren zelf een advocaat kiezen. Maar, rechtsbijstandverzekeraars hebben de gemiddelde vergoeding hiervoor in de afgelopen vijf jaar bijna gehalveerd. Twee op de drie verzekeringen vragen ook nog eens een eigen bijdrage.

Dat meldt MoneyView in haar SpecialItem Recht en Aansprakelijkheid, een vergelijkend onderzoek onder 39 rechtsbijstandsverzekeringen. Het blijkt dat verzekeraars vooral flink hebben gesneden in de vergoeding voor de zelfgekozen advocaat in procedures waarbij een advocaat niet verpicht is. Dat zijn bijvoorbeeld arbeids- en huurzaken.

Bij 87 procent van de onderzochte verzekering is de maximale vergoeding in zulke zaken aanzienlijk lager dan gemiddeld. Een op de drie verzekeringen hanteert voor arbeidszaken ook een lager verzekerd bedrag. Rechtshulp door juristen van de verzekering zelf wordt wel vrijwel altijd volledig vergoed.

Eigen risico

Bij zes van de 39 onderzochte verzekeringen is het mogelijk een eigen risico te nemen in ruil voor een lagere premie. Bij de vrije advocatenkeuze ligt dat geheel anders. Meer dan de helft van de rechtsbijstandsverzekeringen, 63 procent, hanteert dan een eigen risico. In 2015 was dan 43 procent.

De premie is de laatste vijf jaar gemiddeld met bijna 10 procent gestegen met uitschieters naar boven van meer dan een derde. Ook zijn er verzekeringen waar de premie juist is gedaald door aanpassingen van de verzekering. Het is onbekend of het recht op vrije advocatenkeuze invloed heeft op de totale schade en op de premiestijging.

Bron: MoneyView