Aanvraag en vergoeding hulpmiddelen verre van vlekkeloos

Een op de zeven patiënten die hulpmiddelen of een vergoeding voor hulpmiddelen aanvragen, ondervinden daarbij knelpunten.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Nivel onder leden van het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten. Gerapporteerde knelpunten bij de aanvraag van hulpmiddelen gaan relatief vaak over de aanvraagprocedure of een afwijzing. Bij knelpunten bij de vergoeding gaat het vaak over de kosten. Problemen bij de aanvraag lijken zich vaker voor te doen bij de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning, uitgevoerd door de gemeente) dan bij de Zvw (Zorgverzekeringswet, uitgevoerd door de zorgverzekering). Voor problemen bij de vergoeding lijkt dit andersom te liggen.

Hulpmiddelen zijn bijna altijd essentieel voor het dagelijks functioneren. Daarom wil het Nivel inzicht krijgen in knelpunten om vervolgens tot een oplossing te komen.

Bron(nen):