Aanvullende verzekering minder in trek

Zorgverzekering
Getty Images

Twee op de drie aanvullend verzekerde Nederlanders sloot minstens één aanvullende verzekering af uit voorzorg. Van deze groep heeft driekwart (nog) niets gebruikt. Komende jaren zal dat anders zijn: de aanvullende verzekering wordt minder afgesloten dan afgelopen jaren.

Dit meldt vergelijkingssite Pricewise. Ook vergelijkingssite Geld.nl ziet dat verzekerden kritisch naar hun aanvullende verzekeringen kijken en voor een beperktere dekking kiezen.
De helft van de verzekerden met een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft deze verzekering uit voorzorg afgesloten. Voor de tandarts en voor brillen en lenzen is dit veel minder het geval: respectievelijk 36 procent en 25 procent sluiten de verzekering af uit voorzorg. Het gros van de verzekerden sluit deze verzekering af omdat ze deze nodig hebben. Medische hulp in het buitenland (77 procent) en alternatieve geneeswijzen (68 procent) sluiten verzekerden vaker af uit voorzorg.
Geld.nl constateert dat veel verzekerden een aanvullende verzekering met een beperktere dekking kiezen. Meer verzekerden gaan bijvoorbeeld voor maximaal zes behandelingen fysiotherapie, terwijl voor uitgebreide verzekeringen met achttien behandelingen minder animo is. Hetzelfde beeld is er bij tandartsverzekeringen: het aantal verzekerden dat kiest voor een maximum vergoeding van 250 euro groeit, terwijl het aantal verzekerden daalt dat kiest voor maximaal duizend euro. Ook kiezen minder verzekerden voor 100 procent vergoeding.

Spijt

Lang niet iedereen die bezuinigt op de aanvullende verzekering is daar achteraf blij mee. Twintig procent van de verzekerden met alleen een basisverzekering had dit jaar spijt van deze keuze, aldus Pricewise. Meer dan de helft van die groep had aanvullende zorg nodig, zodat ze met een aanvullende verzekering goedkoper uit waren geweest. Bijna de helft van de groep heeft aanvullende gemeden omdat ze de zorgkosten niet konden of wilden betalen. Vooral een bezoek aan de tandarts of fysiotherapeut werd vermeden. Achteraf hadden niet-aanvullend verzekerden zich vooral willen verzekeren voor tandarts (21 procent), fysiotherapie (achttien procent) en brillen en lenzen (veertien procent).

 


 

Auteur 
Bron 
  • Pricewise
  • Geld.nl