Moeten we terug naar het ziekenfonds? Dit vindt u

Uitkomsten stelling

Tien jaar geleden werd het ziekenfonds afgeschaft en stapten we over naar de zorgverzekering. Plus formuleerde de stelling: we moeten terug naar het ziekenfonds. U reageerde massaal.

Uitslag van de stemmen op onze stelling: 5% zegt oneens, 95% eens.

'Niet terug, wel verandering'

Met 95 procent is de uitslag overduidelijk. Toch vindt een klein deel van u het geen goed idee om terug te keren naar het ziekenfonds van vroeger. "Zeker niet", zegt Marianne van Schildt op de Facebook-pagina van Plus. "Vroeger mocht een ziekenfonds geen winst maken en besliste een arts welke medicijnen je nodig had, en ook kreeg."

W. Wijma stemt ook oneens, maar vindt wel dat het huidige zorgstelsel aangepast moet worden: "Zorgpremie naar inkomen, het eigen risico afschaffen. Als chronisch zieke AOW-er gaat de helft van mijn vakantietoeslag op aan eigen risico. De macht van de zorgverzekeraars is te groot, van de zogenaamde marktwerking is de patiënt de dupe."

'De helft van mijn inkomen kwijt'

Toch zegt u eigenlijk massaal dat we terug moeten naar het ziekenfonds. Zo ook Doris Groenewoud: "Juist voor de mensen die weinig geld hebben en dan niet naar de dokter gaan, terwijl dat dan wel nodig is", reageert zij op Facebook. Christel is het hiermee eens. "Het ziekenfonds was ook niet alles, maar tien keer beter dan nu. Veel oudere mensen en mensen met een uitkering gaan niet meer naar de dokter of ziekenhuis, omdat ze het niet kunnen betalen. De premie is te hoog en je eigen bijdrage nog hoger." 

Onbetaalbaar
Jasper Roelsma sluit zich hierbij aan: "Mijn vrouw en ik zijn beiden chronisch ziek en moeten daarom extra verzekerd zijn, dus betalen wij ieder jaar de volle mep. Door de hoogte van de premies ben ik bijna mijn halve maandinkomsten kwijt aan zorg. Dus ik zie graag een terugkeer naar het ziekenfonds, dat was nog betaalbaar."
Iemand anders herkent dit deze problemen. "Nu ben ik bijna 400 euro kwijt per maand aan de wet langdurige zorg, en moet ook nog eens het eigen risico betalen. Dit is voor mijn man, en dan kom ik nog. We krijgen alleen AOW met een pensioen."

Doolhof van polissen
Een andere bezoeker van PlusOnline wijst op het brede aanbod van zorgverzekeringen en polissen. "Ons inkomen gaat niet omhoog maar het eigen risico en de premie wel. We zouden als senioren zorg op maat moeten kunnen kiezen. Probeer maar eens over te stappen. Hoe moet je kiezen uit al die ingewikkelde polissen? Een goede basisverzekering, net als het ziekenfonds, met eventuele aanvullingen op maat."

Ten slotte is Ineke Visser duidelijk op Facebook: "Liever vandaag dan morgen. Het ziekenfonds had nooit mogen verdwijnen."

Plus vroeg u eerder of zorg geheel gratis zou moeten worden. Dit was de uitslag.

22 Comments

Door Paul Bakker (niet gecontroleerd) op vr, 14-9-2018 - 22:36

Natuurlijk moeten we terug naar het ziekenfonds. De premies worden nu kunstmatig hoog gehouden zodat de heren directeuren van al die zorgaanbieders,via schimmige construkties door kunnen gaan met het ongegeneerd door kunnen gaan met het vullen van hun zakken. We worden gewoon bestolen. En de overheid ? Die staat erbij en kijkt er naar. Ruim 1 miljoen mensen zitten in de problemen door dit schandalige stelsel.

Door lanslots (niet gecontroleerd) op vr, 30-9-2016 - 16:45

INKOMENSAFHANKELIJK!!!!!
KLAAR!!!!!

Door Jacobine Baltes (niet gecontroleerd) op vr, 30-9-2016 - 08:30

Inderdaad en zo zijn er velen met u.
En zit je eenmaal in die {malle) molen - dan bedenken de `genezers~weer nieuwe problemen.

Door Mevrouw Jac. Baltes (niet gecontroleerd) op vr, 30-9-2016 - 08:26

Het zijn niet de medicijnen, die de prijs stellen, maar de zorgverzekeraars samen met de apothekers. Elk doosje of potje wordt Euro 6,25 meer gerekend voor de aflevering elke keer weer.
De laatste keer een 3 maandelijkse afgifte van medicijnen en na aftrek medicijnkosten - bleek er ruim Euro 230,= voor de apotheek op de rekening te staan. Is dit kartelvorming?

Door vrijmark (niet gecontroleerd) op wo, 15-6-2016 - 11:32

Volgens mij was dat mevr Borst in de Jaren 90 toen zij minister was van volksgezondheid was , toen heeft het een tijd in de wacht gestaan , dus weer ellende door D 66

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op wo, 18-5-2016 - 12:29

Het ziekenfonds moet terug Het doel was dat door de concurrentie en de marktwerking de prijzen in de gezondheids zorg zouden dalen. Wat blijkt is dat de gezondheidszorg alleen maar duurder is geworden. Niks marktwerking, ziekenfondsen maken onderling prijsafspraken, houden op die manier de prijs hoog. en mensen met een chronische ziekten en ouderen met een laag inkomen moeten het gelag betalen. DE AANZET OM DE ZIEKTEKOSTEN PREMIE INKOMENSAFHANKELIJK TE MAKEN HEEFT HET NIET GEHAALD, MAAR DAT ZOU VOOR VEEL MENSEN EEN UITKOMST ZIJN GEWEEST. ZIEKTENKOSTENVERZEKERAARS BULKEN VAN HET GELD, MAAR DE HOGE PREMIE EN DE ALS MAAR HOGERE EIGEN BIJDRAGEN WORDEN NIET VERLAAGD . EEN SCHANDE!!!

Door Egbert ten Hoeve (niet gecontroleerd) op di, 17-5-2016 - 21:58

Ik moet sinds 1 januari luiers bestellen bij een van de drie leveranciers/distributeurs die zijn aangetrokken door enkele verzekeraars samen. Luiers zouden onnodig duur zijn.Ik alvast maar gemeld, dat dat niet mijn schuld is maar van de inkopers van de verzekeringsmaatschappijen.
De hoge prijzen worden nu afgewend op de gebruikers. Een verpleegkundige van een van de leveranciers heeft een eigen indicatiesysteem ontworpen. Zij wil met haar systeem voorkomen, dat er blijkbaar dure luiers worden verstrekt. Ik moet nu opnieuw verschillende luiers gaan testen en dus de hele riedel van enkele jaren geleden weer overdoen. (kostenbesparing?) In kan de luiers van voor 1 januari 2016 niet meer krijgen op basis van haar indicatie. Mijn verzekeraar zegt niet te kunnen ingrijpen ondanks de brief van deze maatschappij, dat ik ook na 1 januari 2016 dezelfde luiers zal ontvangen als die ik altijd al wenste. Het systeem is nog geen half jaat oud en er zijn al weer misverstanden die leiden tot grote ergernis
Het nieuwe zorgstelsel was bedoeld om de verzekeraars onderling te laten concurreren. om zodoende lagere prijzen te kunnen hanteren. Nu blijkt dus dat er geen sprake is van concurrentie maar van samenwerking en de kosten van te dure luiers op de verzekerden worden afgewend. De oplossing zou eigenlijk moeten zijn, dat alle verzekeraars samenspannen en de leveranciers van dure luiers allemaal buiten sluiten. Bovendien zijn er grote prijsverschillen tussen de verschillende luiers.
Kortom de verzekeraars nemen de weg van de minste weerstand en gaan nu over de ruggen van de verzekerden de kosten drukken onder het mom van het kunnen handhaven van de lage premies en het zo laag mogelijk houden van de eigen bijdrage.Ik heb mijn verzekeraar aangeraden eerst eens gezamenlijk de medicijnenindustrie aan te pakken en niet te vergeten de schrapers die op hun veertigste met pensioen willen.
Ik laat in Zuid Frankrijk door een Nederlandse tandarts (afgestudeerd in Maastricht) een wortelkanaalbehandeling uitvoeren voor de prijs van € 75,-. In Nederland betaal ik voor dezelfde klus € 600,- en dan moet ik ook nog drie keer terugkomen ook.
Mijn apotheker is zo vriendelijk om mij bij een aantal medicijnen die ik zelf moet betalen, te wijzen op de mogelijkheden die het Kruidvat biedt. Dezelfde werkzame stof aldaar voor tenminste 50 procent van de apothekersprijs.Ik heb het hier niet over homeopathische middelen!
Medicijnenfabrieken kunnen met hun octrooien hoge prijzen afdwingen. Als het octrooi afloopt veranderen ze iets aan het middel en krijgen opnieuw een octrooi. Het voormalige middel wordt uit de handel gehaald en wordt niet meer aangemaakt. Wij maar betalen. Onderzoek naar nieuwe kankerbestrijdingsmiddelen kost veel geld. Ja, ja. Een universiteit heeft een middel ontwikkeld en doorgeschoven naar een fabrikant. Die vroeg octrooi aan en verhoogd de prijs naar grote hoogten. Wie betaalde die universiteit ook al weer?
Heeft het zorgstelsel van nu ons veel goeds gebracht? Nee. Was het vroeger beter?
Ook niet. Ik herinner me nog de komst van een aantal Russische vluchtelingen, jaren geleden. Vanwege hun seksuele geaardheid voelden zij zich vervolgd. In Nederland werden zij uiteraard gastvrij onthaald en bij het ziekenfonds ondergebracht. Zij wilden en werden van geslacht veranderd in een gerenommeerd Nederlands ziekenhuis. Na 8 weken vertrokken zij weer naar Rusland vanwege 'heimwee'. Ik herinner mij het voorval van een oudere dame in het ziekenhuis waar ik toen werkte. De specialist ging de maand augustus op vakantie en droeg zijn assistenten op om mevrouw te laten liggen totdat hij weer terug was van vakantie.
Ik weet niet zeker of dit soort voorvallen (en nog vele andere) vandaag de dag nog mogelijk zijn. Gelukkig heeft wel de inspectie veel meer macht gekregen en moeten de zorgverzekeraars toestemming geven voor medische handelingen. Ik zou wel eens willen weten, hoeveel er bespaard wordt. Iedereen kent waarschijnlijk het verhaal van een afdeling van een ziekenhuis waar de chef de clinique de artsen opdroeg om meer operaties te verrichten om zo meer omzet te halen. Ik had nog een controle in mijn agenda staan maar heb die maar overgeslagen.
Premie naar draagkracht leidt tot weerzin bij de families die veel moeten betalen. Druggebruikers, alcohollisten en noem maar op worden in leven gehouden op basis van de premies van de rijkeren. Je krijgt met dit systeem een tweedeling in de maatschappij. Je ziet dat nu ook in de VS naar aanleiding van de obamacare. Ik denk dat de rijkeren zich anti-sociaal gaan gedragen. In de tijd van het ziekenfonds en de particulier verzekerden was er ook een zekere tweedeling, net zo goed. Alleen was de bevolking niet zo in opstand te krijgen als vandaag de dag.

Door Wilhelmina (niet gecontroleerd) op di, 17-5-2016 - 11:20

ik Vind dat het ziekenfonds weer terug moet komen want de zogenaamde markt werking is alleen maar nadelig voor de mensen.

Door lia groebbé (niet gecontroleerd) op di, 17-5-2016 - 09:03

terug naar ziekenfonds. Premie naar draagkracht betalen. Dit is een fout systeem, dat voor velen onevenredig veel geld kost, die dat eigenlijk niet kunnen betalen. En dat moeten wij niet willen, dat mensen zorg gaan mijden vanwege de kosten.
Nu betaalt ieder evenveel of je nu 1000 euro in de maand ontvangt of bv 5000 euro!

Door J Hakkert (niet gecontroleerd) op ma, 16-5-2016 - 19:19

U stelt dat "hoe hoger het inkomen, des te hoger de aanslag".Dit klopt niet . Volgens de belastingdienst : De inkomens afhankelijke zvw 2016 is 6.75%
Het maximum bijdrage inkomen is €52763,-