Stelling: we moeten terug naar het ziekenfonds

Getty Images

Tien jaar geleden werd het ziekenfonds afgeschaft en de zorgverzekering geïntroduceerd. Sindsdien zijn er veel dingen veranderd, zowel positief als negatief. Wat vindt u, zijn we erop vooruit gegaan?

Aan het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw werden in Nederland tal van ziekenfondsen opgericht. Het ziekenfonds was bedoeld om mensen met een laag inkomen of een uitkering te verzekeren van zorg. Hogere inkomensgroepen (vanaf 33.000 euro in 2005) kwamen niet in aanmerking voor het ziekenfonds, zij konden een particuliere zorgverzekering afsluiten. Het fonds had zowel voor- als nadelen.

Voordelen

- mensen met een laag inkomen meden geen zorg, omdat die betaalbaar was
- het ziekenfonds was toegankelijk
- het zorgpakket dat mensen ontvingen, was redelijk uitgebreid

[ITEMADVERTORIAL]

Nadelen

- voor artsen was het winstgevender om mensen met een particuliere zorgverzekering eerder en soms 'beter' te behandelen, omdat de vergoeding die artsen voor deze groep kregen, hoger was dan die voor ziekenfondspatiënten
- er ontstonden flinke wachtlijsten
- door de vergrijzing en andere kostenstijgingen werden de zorguitgaven onbeheersbaar

Overstap naar zorgverzekering

In 2006 werd afscheid genomen van het ziekenfonds en kwam er een verplichte basisverzekering die voor iedereen hetzelfde is. Mensen kunnen hun basisdekking naar wens uitbreiden met één of meer aanvullende verzekeringen. Het idee achter het huidige stelsel is dat de zorgverzekeraars met elkaar concurreren op de prijs. Niet alleen om de premie zo laag mogelijk te houden, maar ook de totale zorgkosten.

Wat vindt u?

Is de overstap naar een verplichte basisverzekering met eigen risico/bijdrage een goede keuze geweest? Onze stelling luidt: 'we moeten terug naar het ziekenfonds'. Breng uw stem uit linksboven op deze pagina en laat hieronder een reactie achter.

Bron: Zorgwijzer

Dit is een overzicht met uw reacties

Auteur 
  • Yannick La Gordt Dillié