Ouderen stappen over voor vrije zorgkeuze

Vrije zorgkeuze steeds belangrijker

Uit onderzoek van ouderenbond ANBO blijkt dat een groot deel van de ouderen van plan is om over te stappen van zorgverzekering als blijkt dat de huidige zorgverzekeraar geen contracten meer sluit met de gewenste zorgaanbieders.

De vrije zorgkeuze is onder zo’n 50% van de ouderen de voornaamste reden om over te stappen. De hoogte van de premie is voor 36% een reden om over te stappen.

Weigering
De angst om mogelijk geweigerd te worden voor een aanvullende verzekering blijkt een belangrijke drempel. 15% laat weten daarom niet te durven overstappen. Niemand mag geweigerd worden voor de basisverzekering, maar dit geldt niet voor aanvullende verzekeringen

Lastige keuze
Het kiezen van een zorgverzekering is dit jaar erg lastig. Door de komst van de budgetpolis is het keuzeaanbod groot en lijken premies te dalen, maar de vrije keuze wordt beperkt. Wie terechtkomt bij een zorgverlener zonder contract met de zorgverzekeraar loopt het risico bij te moeten betalen. De informatie hierover laat volgens meer dan de helft van de ondervraagden te wensen over.