Vaste eigen bijdrage voor de Wmo niet overal hetzelfde

Houden gemeenten zich niet aan de wet?

Sinds 1 januari 2019 betaalt u voor hulp en ondersteuning van de gemeente vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van 17,50 euro per vier weken. Maar sommige gemeenten rekenen nog steeds het oude, hogere, tarief. Hoe kan dat?

Diverse Pluslezers schreven ons dat in hun gemeente het nieuwe tarief voor de hulp in de huishouding niet wordt toegepast. Hoe zit dat? Ontduiken hun gemeentebesturen de wet? We namen contact op met het ministerie om uit te zoeken wat er aan de hand is.

Vaste bijdrage voor maatwerkvoorzieningen

De vaste bijdrage van 17,50 euro voor de Wmo geldt in 2019 alleen voor de zogenaamde 'maatwerkvoorzieningen'. Dat zijn voorzieningen, die voor u persoonlijk zijn. Bijvoorbeeld voor hulp in de huishouding, dagbesteding of aanpassingen aan huis. Een maatwerkvoorziening krijgt u alleen na een onderzoek door de gemeente. Dat is meestal een gesprek waarin wordt vastgesteld welke specifieke ondersteuning u nodig heeft.

Bij ons blijft 'Hulp in huis duurder'.

Hoe kan het dan, dat in sommige gemeenten de eigen bijdrage voor de hulp in de huishouding nog steeds op de 'ouderwetse' manier wordt bepaald, namelijk door naar inkomen en spaargeld te kijken? Dat komt, zo legt de woordvoerder van het ministerie van VWS uit, omdat in die gemeenten de hulp in de huishouding niet als en maatwerkvoorziening, maar als een algemene voorziening beschouwen. En voor algemene voorzieningen, gelden de nieuwe bedragen voor de Wmo pas vanaf volgend jaar, vanaf 2020.

Oude tarief voor algemene voorzieningen

Tegenover de maatwerkvoorzieningen die persoonlijk zijn, staan dus de algemene voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Voorbeeld van algemene voorzieningen is: een boodschappendienst of een maaltijd-aan-huis-service. Deze voorzieningen vallen nu nog niet onder het abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken. Vanaf 2020 wel.

Voordelen

De nieuwe vaste eigen bijdrage in de Wmo heeft vooral voordelen voor mensen met een middeninkomen of een hoog inkomen. Zij kunnen er door de nieuwe maatregel honderden euro's op vooruit gaan. Een ander voordeel is dat iedereen nu precies weet waar hij of zij aan toe is. U weet al voordat u zorg en ondersteuning aanvraagt, hoeveel deze zorg u gaat kosten.