Zorg kost tientje per dag

Binnen de Zorgverzekeringswet werd in 2016 gemiddeld 114 miljoen per dag uitgegeven. Uit aanvullende verzekering en Wet langdurige zorg komt daar nog eens 9 miljoen en 46 miljoen euro bij. Samen is dat 169 miljoen euro per dag. Dat is ongeveer tien euro per persoon per dag.

Dat blijkt uit cijfers van Vektis. Aan zorg voor 65-plussers werd 28 miljard uitgegeven, gemiddeld 8.650 euro per persoon. Dat is ongeveer de helft van de zorgkosten. 65-plussers maken veel zorgkosten vanuit de Wet langdurige zorg, bijvoorbeeld voor zorg in verpleeghuizen. Daarna volgt medisch specialistische zorg. Een kwart van de zorgkosten gaat naar de 1% duurste verzekerden (174.000 patiënten). Hun zorgkosten bedragen gemiddeld bijna 61 duizend euro per persoon. Meer dan de helft van deze kosten worden gemaakt in het ziekenhuis.

Nieuwe premies

De zorg wordt betaald uit de zorgverzekering en aan het eind van ieder jaar kunnen verzekerden overstappen naar een andere zorgverzekeraar. De komende maanden zullen de zorgverzekeraars hun premies voor 2019 bekend maken. De Schiedamse verzekeraar DSW is traditioneel de eerste, ook dit jaar weer. DSW rekent voor volgend jaar een premie van 112 euro per maand, 1344 euro per jaar. Dat is 4,50 euro meer dan dit jaar. In de miljoenennota hield het kabinet rekening met een stijging van de gemiddelde jaarpremie naar 1432 euro. De premie van DSW is 88 euro lager.

Eigen risico

Het eigen risico in de zorgverzekering blijft de komende jaren op 385 euro staan. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Bruins van Medische Zorg dat dit regelt. De bevriezing van het eigen risico duurt tot 2022. Verzekerden kunnen wel een hoger vrijwillig eigen risico nemen. De afgelopen jaren is het eigen risico steeds verhoogd.

Bekijk hier de zorgverzekering van Plus magazine.