Zorggebruikers stappen minder vaak over

Mensen die veel zorg nodig hebben, zijn het afgelopen jaar veel minder vaak van zorgverzekeraar gewisseld dan mensen die geen zorg nodig hadden. Het gaat daarbij om mensen met een chronische ziekte, aandoening of langdurige revalidatie. Veel mensen uit deze groep zijn tevreden over hun zorgverzekering.

Dit blijkt uit de zorgmonitor 2019 van de Autoriteit consument & Markt (ACM). Uit de zorgmonitor blijkt ook dat mensen die veel zorg nodig hebben, vaker bezorgd zijn dat ze niet geaccepteerd worden door een andere zorgverzekeraar (18 procent) en dat er verborgen kosten zijn (14 procent). Bij verzekerden die geen zorg nodig hebben, zijn de percentage aanzienlijk lager: twee en acht procent. De ACM vindt het ongewenst dat mensen die veel zorg nodig hebben drempels ervaren bij het overstappen.

Andere eisen

Mensen die veel zorg nodig hebben, zien meer dan andere groepen verschillen tussen zorgverzekeraars. Ook hebben ze dit jaar vaker hun polis aangepast. Ze hebben ook minder vertrouwen in de huidige informatievoorziening over dekkingen en vergoedingen op de websites van zorgverzekeraars.

Daarnaast stellen ze andere eisen aan de zorgverzekering dan mensen die geen zorg gebruiken. Zorggebruikers vinden dat verzekeraars actief moeten zorgen voor een goede beschikbaarheid van zorg in de regio, veel keuzevrijheid moeten bieden en kwaliteitseisen moeten stellen aan zorgverleners. Mensen die geen zorg gebruiken vinden het belangrijk dat zorgverzekeraars scherp onderhandelen om de premie laag te houden. Ook willen ze dat zorgverzekeraars gezond gedrag van verzekerden belonen.

Bron(nen):