Vraag van de week: toch partnervoorwaarden

Getty Images

Ongeveer tweeëneenhalf jaar geleden zijn mijn partner en ik geregistreerd partners geworden. Tijdens een gesprek dat we onlangs met vrienden voerden, kwamen we tot de ontdekking dat we in gemeenschap van goederen zijn geregistreerd. Dit pakt voor mij ongunstig uit omdat ik door de gemeenschap van goederen nu ineens van alles bezit en ik juist mijn zoon zo min mogelijk wil laten erven. Kunnen we het nog terugdraaien?

Ja, dat kan, u kunt binnen drie jaar nadat de registratie heeft plaatsgevonden en wanneer u toch liever de vermogensposities van voor de registratie heeft, gebruik maken van de zo genoemde spijtoptantenregeling. Deze houdt in dat wanneer u door een misverstand in algemene gemeenschap van goederen bent geregistreerd u dit binnen drie jaar kunt terugdraaien naar partnerschapsvoorwaarden. Om te bereiken wat u wilt moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen: iedere gemeenschap van goederen moet in de nieuwe voorwaarden worden uitgesloten. Na de verdeling zijn de echtgenoten ieder gerechtigd tot hetzelfde vermogen als waartoe zij gerechtigd zouden zijn geweest, indien zij al bij het aangaan van de registratie iedere gemeenschap hadden uitgesloten. En de partnerregistratievoorwaarden en de verdeling van de goederengemeenschap moeten zijn afgewikkeld binnen zes maanden na de dagtekening van de goedkeurende beschikking van de Belastingdienst.

Wacht u langer dan drie jaar en wijzigt u dan de gemeenschap van goederen om naar partnerschapsvoorwaarden dan is er sprake van een schenking. De partner die door de nieuwe partnerschapsvoorwaarden meer ontvangt is dan schenkbelasting verschuldigd over hetgeen hij of zijn meer krijgt dan de vrijstelling (€ 2.208 in 2020).

Het probleem dat u schetst komt vaker voor. De ambtenaar van de gemeente die de registratie voorbereidt is er niet om u op dit probleem van vermogensvermenging en de gevolgen voor het erfrecht te wijzen. Ga dus zelf goed voorbereid een partnerschap aan. Gelukkig kunt u nog terugdraaien wat eerder door een misverstand ontstaan is. 

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.