Oudere betaalt fors hogere premie autoverzekering

65-plussers betalen meer premie voor de autoverzekering. Tussen de 65ste en 85ste levensjaar stijgt de premie met gemiddeld tachtig procent. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Geld.nl. De site noemt de stijging relatief fors gezien het aantal verkeersdoden en autoschades die worden veroorzaakt door ouderen.

Geld.nl onderzocht voor drie verschillende auto's hoe de premie voor een autoverzekering zich ontwikkelt naarmate de bestuurder ouder wordt. Bij gelijkblijvende andere gegevens gaat bij de meeste verzekeraars de premie vanaf het 65ste jaar stijgen. Vergeleken met een 65-jarige is een 85-jarige daardoor gemiddeld ruim 275 euro per jaar meer kwijt.

Meer schade

Autoverzekeraars rekenen een toeslag voor ouderen, omdat ze meer schade zouden rijden. Geld.nl vindt die toeslag niet in verhouding staan. De vergelijkingssite bekeek CBS-cijfers over verkeersdoden. Het overgrote deel van de verkeersdoden zijn ouderen. Maar, bij verkeersdoden in personenauto's is het aandeel 60-plussers niet significant hoger dan bij automobilisten vanaf 30 jaar.  Uit eerder onderzoek van het tv-programma Kassa bleek dat oudere automobilisten voor verzekeraars gemiddeld goedkoper zijn. Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat ouderen wel een hogere kans hebben om schade aan derden te veroorzaken. Die extra schade staat volgens Geld.nl niet in verhouding tot de hogere premie.
Volgens het Verbond van Verzekeraars betalen ouderen in de praktijk vaak een premie die gelijk is aan die van een automobilist van 35 jaar. Ouderen rijden namelijk in kleinere of lichtere auto's, ze hebben meer schadevrije jaren en rijden minder kilometers per jaar.
 

Bron(nen):