Kan ik schadevrije jaren meenemen?... en zes andere vragen over autoverzekeringen

auto verzekering schade
Getty Images

De kleine lettertjes van de autoverzekering roepen soms veel vragen op.

Wat is de gemiddelde maandpremie voor een autoverzekering?

Volgens de website geld.nl bedroeg de gemiddelde premie voor een autoverzekering in de eerste zes maanden van 2022 80,74 euro per maand, 1,53 euro minder dan dezelfde periode een jaar eerder. Die lichte premiedaling had te maken met een aantal factoren: er waren in 2021 minder autodiefstallen dan de afgelopen 5 jaar, het aantal autobranden daalde, evenals het aantal schades door vandalisme. In de eerste helft van 2022 nam het aantal autodiefstallen weer toe, en door de snel stijgende inflatie stegen ook de bedragen voor schadeherstel. Verwacht wordt dus dat de maandpremies gaan stijgen.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?

De belangrijkste zijn de leeftijd van de verzekeringnemer, merk, bouwjaar en gewicht van de auto, je woonplaats (en soms zelfs je postcode en huisnummer) en het aantal schadevrije jaren dat je hebt verzameld. Maar er zijn ook minder voor de hand liggende factoren die veel invloed kunnen hebben op de premie, meldt vergelijkingssite Independer. De inbouw van een lpg-tank bijvoorbeeld. Die voegt niet alleen waarde toe aan een auto, maar ook gewicht – en beide tellen mee voor de premie. Fans van dure parelmoer lakken kunnen tegen een premieverhoging aanlopen: zulke luxe lakken maken het repareren van lakschades immers duurder. En ook elektrische auto’s zijn duurder om te verzekeren dan conventionele auto’s: ze zijn door hun accupakketten zwaarder, en doordat reparaties aan deze vaak vol met hightech gehangen auto’s vaak alleen door specialisten kunnen worden uitgevoerd zorgen ook de hogere reparatiekosten voor hogere premies.

Zijn er ook verzekeraars die de premie baseren op rijgedrag of autogebruik?

Enkele verzekeraars (ANWB, FBTO) bieden verzekeringen aan waarvan de premie wordt gebaseerd op je rijstijl. Die wordt gemonitord door een app op je telefoon of via een dongel (die data uitleest via dezelfde ODB-poort die in de garage wordt gebruikt voor de diagnose van technische problemen). Rijd je netjes, dan krijg je premiekorting. Nadeel van dit type verzekering is dat de verzekeraar alle data over je rijgedrag verzamelt en bewaart. Wie zijn privacy koestert, moet daar rekening mee houden.
Verzekeraar Ohra mikt met de Kilometerverzekering op mensen die weinig rijden (circa 5.000 km of minder). Je koopt een bundel en bent dan voor 1.000 verreden kilometers verzekerd. Dat wordt bijgehouden met een speciale kilometerteller in je auto. Staat de auto stil, is hij gewoon verzekerd. Als de bundel op is, start automatisch een nieuwe.

Mijn nieuwe auto heeft veel veiligheids- en rijhulpsystemen. Waarom is mijn premie toch hoger geworden?

Al die nieuwe veiligheidssystemen die in moderne auto’s zijn ingebouwd verhogen weliswaar de verkeersveiligheid aanzienlijk, maar zijn ook duur en kwetsbaar. Een radarantenne achter de grille, een bumper vol parkeersensoren, camera’s of laserapparatuur achter de voorruit; het is dure apparatuur en als die stuk gaat, kan (of mag) alleen een specialist de reparatie uitvoeren. De hogere uurtarieven en duurdere onderdelen zorgen voor hogere reparatiekosten en dat betekent weer dat dit doorwerkt in hogere verzekeringspremies.

Mag ik zelf bepalen waar mijn auto wordt gerepareerd als ik schade heb?

Meestal niet. Bij schade geven de meeste verzekeringsmaatschappijen aan naar welke schadehersteller je de auto moet brengen voor de reparatie. Dat heet schadesturing en het betekent dat de verzekeraar prijsafspraken maakt met schadeherstellers of een keten van zulke bedrijven. Daardoor kunnen er scherpe prijzen worden afgesproken. Doordat verzekeraars en schadehersteller nauw samenwerken, wordt er bovendien efficiënter gewerkt en is er minder administratieve rompslomp. Voor de verzekerde vertaalt dat systeem zich in lagere premies, een snelle schadeafwikkeling, vaak geen of weinig verlies van eigen risico en optimale schadevergoedingen.

Hebben aanvullende verzekeringen altijd zin?

Nee. De Ongevallen-Inzittendenverzekering (OVI) is bijvoorbeeld geen aanrader. Deze verzekering keert een vast bedrag uit als de bestuurder of een passagier bij een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt. Maar de polis kent geen vergoeding voor vervoerde spullen, immateriële schade en betreft een maximumvergoeding, gekoppeld aan het aantal inzittenden. Een betere keus is de schadeverzekering inzittenden (SVI). Deze verzekering keert de werkelijk geleden schade uit aan kleding of andere spullen van jezelf en je passagiers en bij blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval. Deze polis dekt ook de kosten van letsel bij bestuurder en passagiers, zelfs als de bestuurder schuldig is aan het ongeval.


De rechtsbijstandsverzekering voor motorvoertuigen is meestal dubbelop voor wie al een algemene rechtsbijstandsverzekering heeft met verkeersdekking. Die dekt bovendien niet alleen de juridische bijstand als je als automobilist in de problemen komt, maar ook als voetganger, fietser en motorbestuurder.
Let ook op bij de over de algemeen behoorlijk pittig geprijsde  no-claim beschermer, die het mogelijk maakt om een schade te claimen zonder dat de premie daarna wordt verhoogd. Dat kan maar één keer per jaar worden ingezet en voorkomt niet dat je schadevrije jaren dalen. Overstappen naar een andere verzekeraar betekent alsnog een hogere premie.

Kan ik de schadevrije jaren van mijn auto van de zaak meenemen naar een privéauto?

Ja, dat kan. Schadevrije jaren bouw je op als je autorijdt zonder schade te claimen bij je verzekeraar. Voor ieder jaar dat je zonder schade rijdt, geeft je verzekeraar je korting op de premie van je autoverzekering. Sinds 1 januari 2022 zijn de regels rond schadevrije jaren aangepast. Bouwde je voorheen alleen schadevrije jaren op in een auto die op jouw naam stond, nu tellen ook leaseauto’s (die meestal niet op naam van de bestuurder staan) ook mee. De nieuwe regeling heeft onder meer betrekking op schadevrije jaren die in het buitenland zijn verzameld of het overhevelen van schadevrije jaren naar ex-partners of de nabestaanden van een overledene is.

 

Auteur