Hoe zit het met de VAR-verklaring voor 2016?

Ik werk al een paar jaar als zelfstandige en verschillende opdrachtgevers vragen mij elk jaar om een VAR-verklaring. Ik had begrepen dat de wet- en regelgeving op dit punt gaat wijzigen. Op dit moment is mij eigenlijk niet duidelijk of ik voor 2016 nu wel of niet een nieuwe VAR-verklaring moet aanvragen?

Zoals ik al eerder heb geschreven wordt er binnen de belastingwetgeving en de sociale zekerheid onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen en werknemers. Het is niet in alle gevallen duidelijk of sprake is winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden. Vaak wil een opdrachtgever hierover van tevoren zekerheid hebben zodat hij niet achteraf aan loopt tegen te betalen belasting en premies, omdat de belastingdienst stelt dat er sprake is geweest van een dienstbetrekking. Een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) helpt hierbij. U kunt deze aanvragen bij de Belastingdienst.

Omdat al langere tijd duidelijk is dat het systeem van de VAR niet optimaal is, is men in de politiek bezig met nieuwe wet- en regelgeving op dit punt. Hoewel de verwachting was dat dit in 2015 afgerond zou zijn, is dit niet het geval.

Op dit moment stuurt de belastingdienst brieven aan alle mensen met een VAR-verklaring waarin staat dat – bij ongewijzigde omstandigheden – de oude VAR’s  2014 en 2015 ook in 2016 geldig zullen blijven. Dit duurt in elk geval totdat de nieuwe wetgeving in gaat. De verwachting is op dit moment dat dit in de loop van 2016 zal gebeuren.

N.B. De belastingdienst zal iedereen die hier mee te maken heeft via www.belastingdienst.nl/var blijven informeren.

N.B. Als u nog dit jaar of in 2016 onder andere omstandigheden of voorwaarden gaat werken, dan moet u een  nieuwe VAR aanvragen.

Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Tot voor kort was zij werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds kort is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer.