Huiseigenaar betaalt in 2021 meer belasting aan de gemeente

Huiseigenaren moeten volgend jaar meer gemeentelijke belastingen betalen. Zo moet er komend jaar gemiddeld 820 euro aan onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing betaald worden. Dat is 4,1 procent meer dan dit jaar en meer dan de inflatie van 1,2 procent.

Dat meldt de Vereniging Eigen Huis naar aanleiding van een steekproef onder 112 gemeenten, dat is een derde van het totaal. Zij merken op dat er grote verschillen zijn tussen de gemeentes in Nederland. 

Onroerendezaakbelasting (ozb)

Zo stijgt de ozb gemiddeld met 3,2 procent, maar in sommige gemeentes is sprake van een stijging boven de 20 procent, zoals Bergen op Zoom, Middelburg en Hellevoetsluis. In 16 van de 112 gemeenten uit de steekproef wordt de ozb volgend jaar verlaagd. De ozb wordt berekend aan de hand van de waarde van de woningen, maar de belastingverhogingen hebben niets te maken met de stijgende huizenprijzen. De WOZ-waarde van woningen wordt slechts gebruikt als verdeelsleutel. 

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing – de kosten voor het laten ophalen en verwerken van huisvuil - neemt toe met gemiddeld 7,5 procent. In 35 van de 112 gemeenten uit de steekproef is die stijging zelfs meer dan 10 procent. 

De hogere afvalstoffenheffing is een uitkomst van landelijk overheidsbeleid. De rijksoverheid vraagt gemeenten namelijk meer te betalen voor het storten en verbranden van restafval, zodat afval scheiden en recyclen wordt gestimuleerd. Veel gemeenten berekenen die kosten door aan de bewoners. 

Bron: Vereniging Eigen Huis