Waarom betalen sommige ouderen meer dan 60 procent belasting?

Belastingadviseur
Getty Images

Met pensioen en heb je een inkomen tussen de 45.000 en 58.000 euro per jaar? Dan is de kans groot dat je meer dan 60 procent belasting betaalt.

Dat stelt pensioenadviseur Pieter van Deudekom na flink wat rekenwerk, waarbij hij niet alleen heeft gekeken naar alleen de inkomstenbelasting, maar ook de verplichte zorgpremie van dik 5 procent.

Steeds meer belasting

Tot een inkomen van zo'n 18.800 euro bruto per jaar is het huidige belastingstelsel mild. Je hebt recht op de volledige heffings- en ouderenkorting waardoor je van het brutobedrag zo'n 95 procent netto overhoudt. Als het inkomen stijgt, neemt ook de belastingdruk toe en ga je meer afdragen en volgens Van Deudekom, ziet de belastingdruk er dan alsvolgt uit.

   Totaal inkomen tot 18.800 euro: 5,32 procent
   Deel van het inkomen tussen 18.800 en 24.800 euro: 24,4 procent
   Deel van het inkomen tussen 24.800 en 38.100 euro: 27,8 procent
   Deel van het inkomen tussen 38.100 en 44.700 euro: 45,7 procent
   Deel van het inkomen tussen 44.700 en 58.100 euro: 60,7 procent
   Deel van het inkomen tussen 58.100 en 71.600 euro: 45,7 procent
   Deel van het inkomen tussen 71.600 en 75.500 euro: 40,4 procent
   Deel van het inkomen boven 75.500 euro: 49,5 procent
   bron: Acturaad


Vooral de groep met een bruto inkomen tussen 44.700 en 58.100 euro springt eruit, daar de stapsgewijze verlaging van de algemene heffingskorting en de ouderenkorting. De algemene heffingskorting (waarover je dus geen belasting hoeft te betalen) is 1.735 euro tot een bruto inkomen van zo'n 25.000 euro. Daarboven loopt die korting stapgewijs terug naar 0. Ook de ouderenkorting loop je zo mis, terwijl je vanaf zo'n 71.000 euro geen verplichte zorgpremie meer afdraagt. Voor deze groep met een hoger inkomen neemt de belastingdruk daardoor juist af. 

Hulp nodig bij de aangifte? Vanaf 75 euro krijg je hulp op maat en je hoeft er de deur niet voor uit. Maak hier een afspraak!

Auteur