Wie maakt het echtscheidingsconvenant op?

De deskundige legt uit

Getty Images

Er zijn veel partijen die u van dienst kunnen zijn bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant. Vaak kiest men voor een advocaat, maar waarom eigenlijk?

Op dit moment eindigt ruim 33 procent van alle huwelijken in Nederland door echtscheiding. Gemiddeld scheiden er per jaar in Nederland 33.000 echtparen. Dat er in een echtscheidingsprocedure veel op u afkomt, zal geen verrassing zijn. Wie de krant openslaat of een keertje op google zoekt zal echter versteld staan van de vele deskundigen die zich als dé adviseur aanbieden. Maar op welk type kunt u nu écht bouwen?

[[adsense]]

Tot voor kort waren advocaten de enige aanbieder van diensten op ‘de echtscheidingsmarkt’. Wie de geschiedenis van het echtscheidingsrecht kent, weet wat de reden was: vroeger moest er écht geprocedeerd worden als een echtpaar wilde scheiden. Ook als de echtgenoten het er over eens waren dat hun huwelijk niet door de dood zou eindigen, moesten er twee advocaten aan te pas komen. Een van de echtgenoten diende vervolgens bij de rechter ‘bekennen’ dat hij overspel had gepleegd. In het echtscheidingsrecht werd dat ook wel de grote leugen genoemd. Gelukkig zijn de tijden veranderd en hoeft er niet gelogen te worden. Als tenminste een van de echtgenoten van mening is dat het huwelijk duurzaam is ontwricht, zal de rechter de echtscheiding uitspreken.

Vaak willen de aanstaande ex-echtgenoten wel van te voren de (financiële) gevolgen van hun huwelijk regelen. Dat gebeurt dan in een echtscheidingsconvenant. Als er minderjarige kinderen zijn bepaalt de wet dat er ook een ouderschapsplan verplicht is. De vraag die dan opkomt, is welke adviseur u het beste kunt inschakelen. De groep mensen die besluit niet voor een advocaat te kiezen wordt steeds groter. Op zich is dat niet zo vreemd. Onze wereld wordt steeds ingewikkelder en dat geldt ook voor het recht. Het huwelijksvermogensrecht is een van de meest ingewikkelde terreinen. Niet alleen omdat de wetgeving op dat gebied met enige regelmaat verandert, maar ook omdat de fiscale consequenties (bijvoorbeeld op het gebied van de inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, schenk- en erfbelasting) steeds belangrijker worden.

Laten dat nu net de rechtsgebieden zijn die tijdens de universitaire studie die de meeste advocaten achter de rug hebben nu (nagenoeg)  niet of in ieder geval niet voldoende aan bod komen. Op deze rechtsgebieden worden (kandidaat-)notarissen tijdens hun universitaire studie door en door getraind. Om die reden verbaast het mij dat er nog steeds mensen zijn die hun echtscheidingsconvenant door  advocaten laten opmaken.

Er speelt ook nog iets anders. Als u de gemeenschappelijke zaken wilt verdelen, verplicht de wet u soms een notaris in te schakelen. Neem bijvoorbeeld de eigen woning. Indien het echtscheidingsconvenant door een advocaat is opgemaakt en de echtscheiding uitgesproken is, moet er bij de verdeling van de woning een notaris aan te pas komen. De wet bepaalt dat de notaris er niet van uit mag gaan dat de advocaat zijn werk goed gedaan heeft. Integendeel! De notaris moet het convenant voor zover het de verdeling van de goederen betreft, nogmaals beoordelen. En uiteraard zijn er ook advocaten die hun vak uitstekend verstaan, maar ook het door hen opgestelde echtscheidingsconvenant moet beoordeeld worden. Als de notaris van mening is dat het echtscheidingsconvenant goed is, mag hij pas de verdeling uitvoeren. In dat geval betaalt u dus twee keer voor hetzelfde! Had u het echtscheidingsconvenant direct door de notaris laten opstellen, dan was u goedkoper uit geweest.

Ik hoor u al denken: “Ja, Autar jij hebt makkelijk praten. Je zit hier gewoon reclame te maken voor je eigen beroepsgroep.” Dat ik deze dienstverlening van het notariaat onder uw aandacht breng is juist, maar ik ben niet de enige. De rechter doet dat namelijk ook. In vrijwel elke echtscheidingsprocedure waarin partijen geen overeenstemming over de verdeling van hun goederen kunnen bereiken, wijst de rechter een onafhankelijke notaris (en geen onafhankelijke advocaat!) aan. U raadt al waarom: de notaris is écht onafhankelijk, hij moet beide partijen op de juridische én fiscale consequenties wijzen en hij is getraind partijen tot elkaar te brengen.

Ofschoon in theorie elke notaris een echtscheiding zou moeten kunnen verzorgen, is het verstandig voor een in echtscheiding gespecialiseerde notaris te kiezen. U vindt een dergelijke notaris via: www.vmsn.nl.

Auteur