Eindejaarstips 2016: nu doen, straks besparen

Getty Images

Wij hebben speciaal voor u een aantal eindejaarstips van 2016 samengesteld. Hiermee kunt u veel geld besparen.

Geef extra geld uit

Wie meer dan €25.000 aan spaargeld en ander vermogen heeft – of het dubbele als fiscaal partners – kan belasting besparen door een geplande grote uitgave naar voren te halen. De jaarlijkse peildatum van vermogen is namelijk 1 januari. Als je voor 1 januari betaalt, vermindert dat het belastbare vermogen bij de belastingaangifte over 2017. De aangifte over 2017 doe je overigens pas in 2018, dus je moet een jaar wachten op het resultaat.
Als het vermogen vermindert, kan dat betekenen dat je voor huur- of zorgtoeslag in aanmerking komt. Het vermogen telt namelijk mee bij het bepalen van toeslagen. Volgens de laatste plannen van het kabinet gaan die toeslagen volgend jaar omhoog.

Tip

Ook door extra af te lossen op de hypotheek vermindert het belastbare vermogen.

Tip

Bij een (bank)spaarhypotheek is het niet altijd verstandig om extra af te lossen. Dan kun je soms beter premie bijstorten.  

Tip

Extra aflossen? Doe dat dan snel: voor 1 december. Veel banken verwerken een aflossing in ­december pas in januari.

tarieven vermogensrendementsheffing 2017
Getty Images

Stel de verkoop van het huis uit

Door de werkelijke verkoop van je huis uit te stellen tot na 1 januari, bespaar je belasting. De eigen woning valt niet in box 3, maar als deze is verkocht, valt de koopsom wel in box 3. Bij een verkoopprijs van bijvoorbeeld €200.000 scheelt dat €2400 aan vermogensrendementsheffing.

Leen geld

Als je van plan bent om binnenkort geld te lenen (geen hypotheek), haal je belastingvoordeel als je dit voor 1 januari doet. Een lening is namelijk aftrekbaar van het spaargeld in box 3. Daarmee vermindert een lening het belastbare vermogen. Er is wel een drempel: de eerste €3000 zijn niet aftrekbaar. Bij fiscaal partners is dat het dubbele. Het is alleen interessant om een lening naar voren te halen als er meer dan €25.000 per persoon aan vermogen is. Tot dat bedrag is namelijk geen vermogensrendementsheffing vereist.

Tip

Ook een privélening van familie, een roodstand op de bankrekening of een creditcardschuld mag van het vermogen afgetrokken worden.

Tip

Een belastingschuld is niet aftrekbaar, tenzij het om een schuld voor de erfbelasting gaat.

Getty Images

Plan schenkingen

Wie de komende jaren aan kinderen of anderen wil schenken, kan het beter gespreid doen. Zo voorkom je dat de ontvangers schenkbelasting moeten betalen. De jaarlijkse vrijstelling voor schenken aan kinderen is €5304 (het bedrag in 2016; het wordt jaarlijks aangepast). Als je €10.000 wilt schenken, doe de schenking dan in twee delen: een deel vóór de jaarwisseling en een deel erna. Zo maak je in 2016 en 2017 maximaal gebruik van de vrijstellingen. Bij een dergelijke schenking in één kalenderjaar zou een kind €469 aan schenk­belasting moeten betalen. Wie een heel groot bedrag wil schenken, kan beter wachten tot 2017. Dan mag je eenmalig maximaal €100.000 belastingvrij schenken. Daar zijn onder meer de volgende voorwaarden aan verbonden:
• De schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een huis, voor een verbouwing of voor aflossing van een hypotheek.  
• De ontvanger is nog geen 40 jaar oud. De vrijstelling geldt ook als de ontvanger 40 jaar of ouder is maar zijn of haar partner nog niet.
Of de vrijstelling van kracht is, hangt verder af van eventuele eerdere schenkingen. Kijk voor de exacte voorwaarden op de website van de Belastingdienst of informeer bij een financieel adviseur of notaris.
Wie niet voor de eigen woning schenkt, bijvoorbeeld omdat het kind geen eigen huis heeft, mag eenmalig maximaal €25.449 schenken. Later kan dan niet ­alsnog een beroep worden gedaan op de eenmalige €100.000. Ook hier geldt de leeftijdsgrens van 40 jaar. 

[ITEMADVERTORIAL]

Tip

De schenking hoeft niet te worden vastgelegd bij een notaris, hoewel het soms verstandig is om dat wel te doen.

Tip

Laat de ontvanger weten dat hij of zij aangifte moet doen van de eenmalige schenking. Dat moet voor 1 maart volgend op het jaar van de schenking.   

Tip

De ontvanger moet met documenten kunnen aantonen dat de schenking is gebruikt voor de eigen woning.

Ga slim om met giften

Als je regelmatig schenkt aan goede doelen, bespaar je op twee manieren belasting:
1) Door de giften te concentreren binnen één jaar. Giften aan goede doelen die de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) hebben, zijn aftrekbaar van het inkomen. Er is wel een drempel: alleen giften boven de 1 procent van het inkomen zijn ­aftrekbaar, met een minimum van €60. Als je elk jaar precies 1 procent van het inkomen aan goede doelen geeft, is er dus niets aftrekbaar. Maar als je het ene jaar niets doneert en het andere jaar 2 procent van het inkomen geeft, is 1 procent aftrekbaar. Je behaalt dan voordeel door de ­giften van twee jaar te bundelen
in één kalenderjaar.  
2) Door periodiek te ­schenken. Dan geef je gedurende minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag aan één goed doel. Bij een periodieke gift is er geen drempel: de gift is altijd volledig aftrekbaar. Je moet zo’n periodieke gift wel vastleggen. Dat kan met een formulier dat te downloaden is van de website van de Belastingdienst. De meeste goede doelen hebben ook zelf zo’n formulier. Zij helpen uiteraard graag bij het vastleggen op papier van een periodieke gift.

Tip

Zet alle giften van de afgelopen jaren op een rij en kijk of er goede doelen zijn waaraan je periodiek zou willen schenken. 

Tip

Giften zijn alleen aftrekbaar als die aantoonbaar zijn met een bankafschrift. Giften in een collectebus zijn dus niet aftrekbaar.

Tip

Giften aan culturele instellingen zijn zelfs voor 125 procent aftrekbaar. Dus voor elke €100 aan giften mag je €125 aftrekken.

Getty Images

Betaal de hypotheekrente vooruit

Ga je in 2017 minder belasting ­betalen, bijvoorbeeld omdat je net bent gestopt met werken of dat binnenkort van plan bent? Of omdat de AOW-leeftijd bereikt is, zodat lagere belastingtarieven gelden? Dan kan het voordelig zijn om de hypotheekrente nog dit jaar vooruit te betalen. Je mag namelijk de hypotheek­rente tot 1 juli van het volgende jaar in het lopende kalenderjaar betalen. Je mag dus in 2016 de rente tot en met juni 2017 ­betalen. Zo creëer je een extra aftrekpost in een jaar waarin je mogelijk hogere belastingtarieven betaalt dan in het jaar erop.
Niet alle banken werken hier ­overigens aan mee.

Tip

Als de bank niet mee wil werken, wijs dan op een uitspraak van het Kifid eerder dit jaar. Dit financiële klachteninstituut oordeelde dat ­banken eraan móeten meewerken.

Mik op de ‘hoge’ ouderen-korting

Als je AOW krijgt en het inkomen ligt tussen de €36.000 en €40.000 bruto, kun je misschien extra belastingvoordeel behalen. AOW’ers krijgen standaard de ouderenkorting; dat is een belastingverlaging. Deze bedraagt €1187 als het inkomen maximaal €35.949 bedraagt. Is het inkomen hoger, dan bedraagt de ouderenkorting slechts €70. Door extra aftrekposten te creëren, kun je proberen het inkomen over 2016 tot net onder de €35.949 te krijgen. Dan verdien je zomaar meer dan €1100.

Tip

Met een fiscaal partner verlaag je wellicht het inkomen door met sommige aftrekposten onderling te schuiven. 

Tip

Breng het inkomen omlaag door extra giften aan goede doelen.

Tip

Volgend jaar gaat de ouderen­korting fors omhoog, dus vergeet niet deze eindejaarstip ook dan toe te passen.

Plan zorgkosten

Sommige zorgkosten zijn aftrekbaar, maar alleen voor zover ze boven een bepaalde drempel uitkomen. Deze drempel is afhankelijk van het inkomen. Door de aftrekbare zorgkosten zo veel mogelijk binnen één jaar te concentreren, heb je zo min mogelijk ‘last’ van de drempel en kun je zo veel mogelijk aftrekken. Nu is veel zorg natuurlijk niet te voorzien, maar sommige zorgkosten zijn wel degelijk te plannen, zoals een gebitsrenovatie.  

Tip

Welke zorgkosten aftrekbaar zijn, zie je op het uitgebreide overzicht van ‘specifieke zorgkosten’ op de website van de Belastingdienst.

Tip

Reken je niet rijk: het eigen risico valt niet onder de aftrekbare ­zorgkosten.

drempelbedragen specieke zorgkosten 2016
Getty Images

Check de zorgverzekering

Benut de brilvergoeding
Een bril zelf betalen is vaak voordeliger dan een bril ­verzekeren. Dat is de tip voor volgend jaar. Maar wie nu nog recht heeft op een leuke bril­vergoeding, doet er goed aan die te gebruiken. Dan heb je ­volgend jaar niet eens een ­nieuwe bril nodig! 

Gebruik het eigen risico
Heb je het eigen risico van €385 al volledig verbruikt dit jaar? Jammer, maar het is ook een kans. Alle zorg die je nu nog afneemt, kost immers niets extra. Het kan voordelig uitpakken om nu vast een voorraad noodzakelijke medicijnen aan te vragen of een voorzienbare behandeling nog dit jaar te laten uitvoeren.

Bron 
  • Plus Magazine