Moet mijn LDL-cholesterolgehalte omlaag?

Getty Images

Ik heb begrepen dat de streefwaarde van het LDL-cholesterol voor hartpatiënten naar beneden is bijgesteld van 2,5 naar 1,8. Zelf had ik 2,4 en dat moet nu lager, terwijl ik al best veel bijwerkingen heb van de medicatie, waaronder spierpijn. Is het wel nodig?

Joris Bartstra, journalist met artsendiploma.

Ik begrijp uw vertwijfeling en onder artsen heerst die ook. Uit het doorlopende onderzoek komt ruwweg steeds dat iedere verlaging van het cholesterol het risico van hart- en vaatziekten (een klein beetje) verder verlaagt. Op grond van recent onderzoek heeft de Europese cardiologenvereniging besloten de streefwaarde voor het LDL bij patiënten die al eens een hartinfarct of beroerte hebben gehad en die jonger zijn dan 70 jaar, naar beneden bij te stellen. De Nederlandse cardiologen gingen daarin mee en vervolgens de huisartsen ook maar, want je wilt niet dat huisarts en specialist verschillende adviezen geven. Toch wordt de gezondheidswinst in absolute getallen steeds kleiner. Als de nieuwe streefwaarde u duidelijk moeite kost in de zin van meer spierpijn, dan zou ik het bij het oude houden. De invloed van verschillende risicoverlagende behandelingen op je eigen risico is te berekenen op https://u-prevent.nl. Misschien kan de huisarts of praktijkverpleegkundige een keer samen met u kijken.

Wilt u ook een vraag stellen aan dokter Joris Bartstra?

Klik dan hier. Vergeet niet uw naam, leeftijd en geslacht te vermelden. Als uw vraag ook voor anderen interessant is, zal Joris deze beantwoorden en publiceren in het tijdschrift Plus Magazine.

Ga met spoedeisende vragen altijd naar je huisarts, daarvoor zijn de experts niet de aangewezen persoon. Ze stellen ook geen diagnoses. De overige voorwaarden vind je hier.