Meester Frank Visser: 'Twee buren'

Frank Visser
Plus Magazine

Sommige provincies van ons land worden zelden of nooit door mij bezocht voor ons tv-programma, zoals de provincie Gelderland. Nu denkt u misschien dat dit komt doordat er daar geen burenruzies zijn, maar dat betwijfel ik. Hoewel er geen verantwoord wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan, denk ik dat burenruzies er even vaak voorkomen als in de rest van Nederland. En het zelf oplossen valt tegen.

Dat leid ik af uit de rechterlijke uitspraken, die wekelijks worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. Ik vermoed dat er geen provincie in Nederland is waar, afgezet tegen het aantal inwoners, zoveel burenruzies aan de rechtbank worden voorgelegd als in Gelderland. Boze buren stappen er liever naar de dure rechtbank, dan dat ze hun geschil gratis en voor niks voorleggen aan een bemiddelaar of, als die geen uitkomst kan bieden, aan de eveneens gratis televisierechter. 

Kijken we naar de zaken die de Gelderse rechters krijgen voorgelegd, dan zijn dat typisch zaken die ook ik al jaren op mijn bordje krijg. Zoals die zaak tussen twee buren in de buurt van Arnhem. De een had een schutting van 1.80 meter hoog neergezet en het terras laten overkappen. De ander liet toen een uitbouw plaatsen van 2.90 meter hoog. Die stak dus 1.10 meter boven de schutting uit. De eerste buur vond dat onaanvaardbaar en haalde er twee advocaten bij. Zijn buurman kon het af met slechts één advocaat. Beide juristen zetten grof geschut in. 

Er werden kostbare onderzoeken ingesteld naar verminderd uitzicht, afgenomen bezonning en verminderde daglichtinval. Maar kern van de zaak was en bleef dat de ene buur die uitbouw niet wilde en de andere buur wel. Was dus een mooie zaak geweest voor mij, maar hij ging naar de gewaardeerde collega in de Gelderse rechtbank. Die schreef een voorspelbaar vonnis, want de rechtspraak in dit type zaken is volledig uitgekristalliseerd. 

Om te beginnen stelde de rechtbank vast dat burenhinder op zichzelf niet onrechtmatig is. Dat je last hebt van de buurman betekent nog niet dat die buurman juridisch iets fout doet. Onrechtmatig wordt het pas als de buurman in strijd met de wet handelt of zich anderszins maatschappelijk onbetamelijk gedraagt. Kortom: buren moeten enige hinder van elkaar dulden en niet meteen gaan zeuren. Dat gezegd hebbende was de rechtbank snel klaar met deze zaak. Om te beginnen bestaat er in beginsel geen recht op uitzicht, zodat tegen een stukje uitbouw aankijken geen reden is voor afbraak. En al die rapporten, die elkaar ook nog tegenspraken, hielpen evenmin. 

Van serieuze afname van bezonning was geen sprake. En die uitbouw zorgde weliswaar voor een verminderde lichtinval in huis, maar heel ernstig was dat niet. Althans dat was niet gebleken. Slotsom was dat de boze buurman met lege handen werd weggestuurd. Hij kreeg een lesje in vreedzaam samenleven met je buren, wat soms neerkomt op veel geven en weinig nemen. Een duur lesje, want de door hem te betalen proces-kosten werden vastgesteld op €1683. Daar kwamen ook nog de kosten van zijn advocaat én de deskundigen bij. Dat je last hebt van de buurman, betekent niet dat die buurman juridisch iets fout doet.

Televisiepersoonlijkheid mr. Frank Visser (72) geeft elke maand een kijkje in de keuken van de rechtspraak.

Op Plusonline.nl bieden we iedereen de kans gratis kennis te maken met Plus Magazine. Hét maandblad bomvol informatie en inspiratie. Maar deze artikelen, dossiers en columns maken kost veel tijd en geld. Wilt u meer? Overweeg dan ook een abonnement op Plus Magazine.

Reactie toevoegen

Comment

  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.