Advies: 'Betaal herstelzorg corona-patienten uit basispakket'

Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert ruimere vergoedingen voor herstelzorg voor corona-patienten vanuit de basisverzekering.

Het herstel van corona kan lang duren, onder meer door spierkracht- en conditieverlies en andere complicaties. Dat vraagt vaak langdurige zorg na afloop van de ziekte bij onder meer fysio- en oefentherapeuten.

Maar deze zorg wordt vrijwel niet vergoed vanuit het basispakket, waardoor patiënten veel kosten voor eigen rekening moeten nemen. Het Zorginstituut adviseert daarom dat deze patienten straks zes maanden paramedische zorg vergoed krijgen uit het basispakket. Dat kost naar verwachting 28 miljoen euro.

Als het voorstel wordt overgenomen, kunnen herstellende patiënten binnen een half jaar beroep doen op vijftig behandelingen door een fysio- of oefentherapeuten, gepaard en acht behandeluren ergotherapie en zeven uur dieetadvies.