Astmapatiënten lopen toch geen extra risico op COVID-19

Astmapatiënten werden vanaf het begin van de coronapandemie aangeduid als risicopatiënten. Onderzoekers hebben nu aangetoond dat wie zijn medicatie volgens voorschrift inneemt, geen hoger risico loopt op een ernstige infectie door COVID-19. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeken onder meer van het UZ Gent, meldt het Vlaamse Plus Magazine.

Astmapatiënten die hun aandoening onder controle houden door een behandeling met inhalatiecorticosteroïden, beter bekend als de 'puffers', blijken ondanks hun longprobleem geen verhoogd risico te lopen. Er werd tot nu toe aangenomen dat het gebruik van corticosteroïden de kans op een ernstig ziekteverloop van COVID-19 verhoogden omdat langdurig gebruik van deze stoffen het immuunsysteem zou onderdrukken. Gericht onderzoek op longweefselstalen uit de weefselbank van het lab verbonden aan het UZ en de Universiteit Gent, leverde aanwijzingen op dat dit niet het geval is.

ACE2-receptor

Dit heeft te maken met de ACE2-receptor. Het coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, hecht zich aan deze receptor vast om de cellen binnen te dringen. Daarom achterhaalden de onderzoekers op oude longweefselstalen van uiteenlopende patiëntengroepen de activiteit van het ACE2-gen. Ze merkten daarbij geen verhoogde activiteit bij astmapatiënten in vergelijking met mensen zonder longaandoeningen. Ook het gebruik van inhalatiecorticosteroïden had geen invloed op het gedrag van dit ACE2-gen. Een conclusie die bevestigd werd door een gelijkaardige Amerikaanse studie.

De activiteit van het ACE2-gen is een belangrijke indicator voor de gevoeligheid voor COVID-19. Niet alleen relateren veel andere studies de activiteit van het ACE2-gen aan gevoeligheid voor dit coronavirus maar het is ook bij andere virale ziektes gebruikelijk dat de hoeveelheid virus-'receptor' samenhangt met de gevoeligheid voor de ziekte.

Inhalatiepuffers

Voor longarts prof. Guy Brusselle maken de resultaten opnieuw duidelijk dat het belangrijk is voor astmapatiënten om zich aan hun medicatie te houden. "Alle gegevens die we tot nu toe verzamelden wijzen in dezelfde richting. Het gebruik van puffers met inhalatiecorticosteroïden voor de behandeling van astma, verhoogt het risico op COVID-19 niet. Gelukkig, want de puffers zijn onontbeerlijk voor de meeste astmapatiënten. Ze verminderen de klachten, de allergische ontsteking van de luchtwegen en ze voorkomen dat de patiënt plotse aanvallen van astma vertoont. Het gebeurt geregeld dat patiënten zich zo goed voelen, dat ze het gebruik niet meer nodig achten en de behandeling stopzetten waarna dan soms een zware terugval volgt. Het is heel belangrijk dat patiënten hun behandeling blijven volgen, ook tijdens deze pandemie."

Bron(nen):
  • Plus Magazine Belgie