Het roer om na uw 50ste

Getty Images

Na uw 50e nog één keer het roer om en aan iets nieuws beginnen. Maar hoe doe je dat? PlusOnline geeft u een steuntje in de rug met een slim stappenplan.

Stap 1. Creëer een gevoel van controle

Een voorwaarde om uw dromen te realiseren is dat u een gevoel van controle ervaart. Pas als u het gevoel hebt dat u aan het roer staat van uw eigen leven, kunt u de veranderingen doorvoeren die u wenst. Natuurlijk hebt u niet alles in de hand, en in sommige dingen kunt u juist beter berusten. Maar een heleboel zaken kunt u wél beïnvloeden. Hebt u de touwtjes in handen, dan kunt u deze stap overslaan. Maar het kan ook zijn dat u twijfelt, of dat u weet dat u zich (wel eens) te veel láát leven. Het rare is dat u het gevoel kunt hebben dat u uw eigen leven stuurt, terwijl u in werkelijkheid uw leven sterk laat bepalen door externe factoren.

Als u de zeggenschap over uw leven te veel uit handen hebt gegeven, dan moet u die verantwoordelijkheid zien terug te krijgen. U moet weer gaan geloven in de kracht om uw eigen leven te sturen. Concreet betekent dat werken aan uw zelfvertrouwen en assertiviteit.

[ITEMADVERTORIAL]

Stap 2. Vraag u af: wie ben ik en wat kan ik?

Om succesvol te zijn, moeten veranderingen aansluiten bij wie u bent en wat u kunt. U dénkt dat misschien te weten. Maar mensen veranderen en u bent niet meer dezelfde als twintig jaar geleden. U bent een stuk wijzer geworden en u hebt andere vaardigheden. Daarom kan het nodig zijn om uzelf opnieuw te onderzoeken. Wie bent u (geworden)? Wat hebt u geleerd en wat juist afgeleerd? Wat zijn uw sterke en zwakke punten? Uzelf (her)ontdekken kan met behulp van de juiste boeken en persoonlijkheidstesten, bijvoorbeeld op internet. Als u het écht serieus wilt aanpakken, kunt u zich laten testen door een testpsycholoog.
 

Stap 3. Ontdek uw passies en uw dromen

De een weet heel duidelijk wat hij wil en waar hij warm voor loopt, de ander twijfelt. Dromen en passies kunnen vertroebeld raken, bijvoorbeeld doordat u denkt dat dingen op een bepaalde manier ‘moeten’ of ‘horen’. U bent dan zo bezig om de dingen volgens het boekje te doen, dat u uit het oog verliest wat u eigenlijk zélf wilt. Dan is het zaak terug te gaan naar de kernvraag: wat wil ík, voor mezelf?

Een manier om daar achter te komen is om uw persoonlijke waarden in kaart te brengen. Dat zijn díe zaken in het leven die u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld vriendschap, creativiteit, plezier, zelfontplooiing, of iets voor een ander betekenen. Ook het verleden geeft handvatten. Wanneer had u het gevoel dat alles ‘klopte’? Wat is een rode draad in uw leven en wat gaf u, op verschillende momenten, veel voldoening? Welke kansen hebt u tot uw spijt laten liggen? Laat uw gedachten de vrije loop.
 

Stap 4. Informeer uzelf

Als u weet welke richting u op wilt, informeer uzelf dan. Wat is er nodig om uw droom te realiseren? Met welke personen of instanties moet u contact leggen? Wie kunnen u helpen bij de verwezenlijking van uw droom of bijvoorbeeld bemiddelen tussen u en een werkgever? Welke gevolgen heeft uw droom voor uw (financiële) situatie? Wat zijn uw juridische rechten en plichten? Hoe zit het met de belastingen?
 

Stap 5. Stel een doel

U hebt nu voldoende bagage om uzelf een doel te stellen. Een doel stellen betekent dat u uw dromen en passies vertaalt naar concreet gedrag. Dat kunt u doen door uw doel te formuleren volgens de zogenaamde SMART-formule. Dat wil zeggen dat uw doel Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden moet zijn.

Is uw doel helder, dan is het tijd om in kaart te brengen welke stappen u moet zetten om uw doel te bereiken. Het helpt daarbij om uw doel te zien als de hoogste trede van een trap, en de treden tussen de grond en de hoogste trede als tussenstappen op weg naar uw doel. Een stappenplan en een tijdschema maken alles overzichtelijk en vergroten de kans dat u uw einddoel haalt. U weet wát er moet gebeuren en wanneer. Als u weet wat u wilt en wat u te doen staat, dan treedt bovendien een zogenaamd ‘focus-effect’ op. U zult kansen gaan waarnemen die u eerder niet zag, simpelweg omdat u er zich nu (onbewust) op richt.
 

Stap 6. Ruim uw angst op

Angst voor het onbekende en een gevoel van onzekerheid kunnen uw doelgerichtheid ondermijnen. U gaat beren op de weg zien, piekeren of het allemaal wel zal lukken en u begint aan uzelf te twijfelen. Opeens lijkt uw doel niet zo belangrijk meer en denkt u: “Ach, waarom zou ik ook.” Afrekenen met onredelijke angst en gepieker doet u door deze onder ogen te komen. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Hoe groot is die kans nu werkelijk? En als het al gebeurt, wat zou u dan kunnen doen?

Door angst te vertalen in concrete problemen kunt u oplossingen bedenken voor als de nood aan de man is. Daarmee creëert u een gevoel van veiligheid. Vraag u bovendien niet af waarom u uw leven zou omgooien, maar waarom niet. Maar bedenk dat angst nooit helemaal is uit te bannen. Zolang u óók maar vertrouwen hebt in de toekomst en zolang uw angst u er maar niet van weerhoudt om uw dromen te verwezenlijken.
 

Stap 7. Schakel hulpbronnen in

Om uw doel te bereiken zult u uw hulpbronnen moeten aanboren. De drie belangrijkste hulpbronnen zijn:

  • Uzelf. Zorg voor een goede gezondheid. Een fit lijf en een positieve stemming helpen u uw doel te bereiken. En misschien moet u iets nieuws leren. Volg zo nodig een cursus.
  • Geld. Vraag u af hoeveel geld u nodig hebt, hoe u dat kunt vrijmaken en/of van wie u hulp wilt hebben. Vindt u het moeilijk om een financiële inschatting te maken, informeer dan bij uw bank, een financieel adviseur of accountant.
  • Uw relaties. Zorg voor de sociale steun die u nodig hebt. Ga bijvoorbeeld op zoek naar iemand die u kan coachen. Dat kan een vriend(in) zijn of een professionele coach. Spreek regelmatig met hem/haar over uw vorderingen en de problemen die u tegenkomt. Vraag uw partner, gezin, familie en vrienden om hun medewerking en geduld.|
     

Stap 8. Blijf op koers en geniet!

Voer uw stappenplan uit en doe elke dag iets, hoe klein ook, dat u dichter bij uw doel brengt. Zit het tegen? Besef dat (grote) veranderingen zelden in één keer tot stand komen. Het is een kwestie van vallen en opstaan. Geloof in uzelf en in uw kracht om uw doel te bereiken. Om op koers te blijven, is het belangrijk om regelmatig uw vorderingen te evalueren, alleen of samen met uw coach, zodat u tijdig kunt bijsturen mocht dat nodig zijn.

Vergeet ondertussen vooral niet om te genieten en beloon uzelf om uw inspanningen, niet om het resultaat. Sommige resultaten zijn namelijk pas op langere termijn zichtbaar.

Bron 
  • Plus Magazine