Smart-tv toch niet zo 'smart'?

In een half jaar tijd ontving de Consumentenbond driehonderd klachten over apps die zomaar van smart-tv's verdwenen. Het schijnt door nieuwe software te komen.

De Consumentenbond eist van fabrikanten van smart-tv's dat de apps minstens zes jaar werken. Apps blijken na verloop van tijd via updaten meer functies te krijgen, wat een oudere smart-tv niet aankan. 

''Consumenten kopen bewust een tv waarop ze apps kunnen gebruiken en betalen daar ook voor'', zegt Bart Combée van de Consumentenbond. Bijna de helft van de klachten ging over het verdwijnen van de app van de Nederlandse Publieke Omroep. De NPO-app wordt niet meer ondersteund voor smart-tv's die voor 2014 zijn geproduceerd. De NPO legde uit dat de apps steeds meer functies krijgen.  

De bond wil zich vooral richten op de fabrikanten, met name Samsung. Samsung zegt geen invloed te hebben op welke apps beschikbaar worden gesteld door bedrijven. De keuze zou liggen bij de makers van de apps, zij moeten ervoor zorgen dat de programma's het blijven doen zolang de tv wordt gebruikt.  

Trefwoorden: