Bijstand en erfenis?

Wij zijn bezig met ons testament. Wij hebben vier kinderen en onze jongste dochter ontvangt op dit moment een uitkering omdat zij helaas niet in staat is om op een andere manier in haar levensonderhoud te voorzien. Om te voorkomen dat haar uitkering wordt gekort als zij van ons zal erven, denken wij erover om haar te onterven. Kan dit?

Uit uw verhaal kan ik niet duidelijk opmaken of het hier gaat om een bijstandsuitkering of om een Wajong-uitkering.

Als het om een bijstandsuitkering gaat, heeft het onterven van uw dochter weinig zin. Zij mag namelijk volgens de regels van de Participatiewet niet berusten in deze onterving om haar recht op bijstand te behouden en zij zal dus een beroep moeten doen op haar legitieme portie. Als een bijstandsgerechtigde geen beroep doet op zijn/haar legitieme portie kan de gemeente oordelen dat deze bijstandsgerechtigde een onnodig beroep doet op de bijstand. De gemeente kan uw dochter verplichten om haar legitieme portie op te eisen. Als zij dat niet doet, zal worden aangenomen dat zij een benadelingshandeling pleegt in het nadeel van de Staat met als gevolg dat zij haar recht op de bijstandsuitkering verliest.

Zonder verder in te gaan op de vraag of ik dit in zijn algemeenheid zou adviseren, bereikt u hier alleen iets mee als de legitieme portie minder bedraagt dan het voor de bijstand vrijgestelde vermogen. Voor uw alleenstaande dochter bedraagt het vrijgestelde vermogen voor 2019 overigens €6.120.

Als het gaat om een Wajong-uitkering is het een ander verhaal. Onterven is dan niet “nodig” omdat voor deze uitkering het vermogen van de uitkeringsgerechtigde geen rol speelt.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.