Contactpersoon en aangifte erfbelasting

Moeder dochter
Getty Images

Onze moeder is een paar weken geleden overleden en nu vroegen we ons af of we aangifte erfbelasting moeten doen en wie daar eigenlijk voor moet zorgen.

Na een overlijden stuurt de Belastingdienst na enkele weken een brief naar het adres van de overledene met het verzoek om een contactpersoon voor de belastingzaken aan te wijzen. Vervolgens zal de Belastingdienst binnen vier maanden na overlijden een brief sturen naar deze contactpersoon waarin staat of de erfgenamen aangifte erfbelasting moeten doen. In deze brief staat ook wanneer de aangifte binnen moet zijn. Standaard is de termijn voor het doen van aangifte erfbelasting acht maanden na overlijden. Mocht dit niet lukken dan kunt u uitstel vragen. Dit wordt eigenlijk altijd voor vijf maanden verleend. Bedenk wel dat er in dat geval rente in rekening zal worden gebracht over de verschuldigde erfbelasting. U kunt dit voorkomen door naast het uitstel een voorlopige aanslag aan te vragen. U kunt de belasting dan alvast betalen.

Is de contactpersoon niet bekend dan zal de Belastingdienst deze brief naar een willekeurige (vermoedelijke) erfgenaam (meestal de partner of het oudste kind) sturen. Blijkt uit het testament of een verklaring van erfrecht dat er een executeur of iemand gemachtigd is om de aangifte erfbelasting in te vullen dan sturen zij de aangiftebrief naar die executeur of gemachtigde.

Doe altijd aangifte als u meer erft of anderszins meer uit de nalatenschap verkrijgt - bijvoorbeeld via een legaat of vanwege de legitieme portie - dan het vrijgestelde bedrag. In dat geval moet u erfbelasting betalen. Doe dit dus ook als u geen brief heeft ontvangen. De meest belangrijke vrijstellingen voor 2022 zijn: €680.845 voor partners, €21.559 voor kinderen en kleinkinderen en €2.274 voor alle overige verkrijgers.

De contactpersoon is overigens degene die de brief krijgt maar niet altijd degene die de aangifte erfbelasting ook moet verzorgen. Is er een executeur aangewezen in het testament, dan doet deze executeur aangifte erfbelasting voor álle erfgenamen. De fiscus verstaat onder erfgenamen voor de aangifte erfbelasting ook de legataris en de legitimaris. Is er geen executeur aangewezen of is er geen testament? Dan kunnen de erfgenamen kiezen uit de volgende opties:

  • Elke erfgenaam doet voor zichzelf aangifte.
  • Sommige erfgenamen doen samen aangifte en andere alleen voor zichzelf.
  • De erfgenamen kiezen samen wie aangifte doet voor álle erfgenamen.

Ik zou u altijd adviseren om voor de laatste optie te kiezen. Op die manier wordt er over dezelfde bestanddelen en op dezelfde manier aangifte gedaan voor alle erfgenamen. Bovendien kunt u dan in de aangifte zien of u samen 100% van de erfenis aangeeft.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud
Auteur