De executeur wil ermee stoppen

Executeur testament
Getty Images

Mijn moeder heeft in haar testament een oom van ons als executeur benoemd. Deze heeft na haar overlijden (afgelopen zomer) ook zijn benoeming aanvaard en is met de nalatenschap aan de slag gegaan. Kennelijk is hij tegen te veel problemen aangelopen maar hij heeft nu aan mijn broers en zussen (de erfgenamen) aangegeven dat hij ermee wil stoppen. Wat nu? 

Het komt voor dat een executeur zijn of haar taak neer wil leggen. Soms biedt het testament de mogelijkheid om een andere executeur in zijn/haar plaats te (laten) stellen of om een opvolgend executeur bij notariële akte aan te stellen. Zijn die mogelijkheden er niet dan moet de executeur formeel zijn/haar ontslag aanvragen bij de kantonrechter. Dit wordt eigenlijk altijd verleend, want niemand is gebaat bij een executeur die zijn werk niet meer kan of wil uitvoeren.

Indien de kantonrechter het ontslag heeft verleend, hangt het van het testament af óf eventueel een vervangende executeur kan worden aangesteld. Als dat niet het geval is en/of er is geen opvolger in het testament benoemd, dan zijn de erfgenamen gezamenlijk bevoegd (en ook verplicht) om de nalatenschap verder af te wikkelen. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar is het dat wel dan doen de erfgenamen er verstandig aan om een boedelgevolmachtigde te benoemen die namens de erfgenamen aan de slag gaat.  Het stoppen/ontslag van de executeur betekent overigens niet dat de executeur per direct kan stoppen.

Ondanks zijn ontslag is hij volgens de wet verplicht om alles te blijven doen wat niet zonder nadeel voor de afwikkeling van de erfenis kan worden uitgesteld; dit moet hij/zij doen tot het beheer over de nalatenschap definitief aan de opvolger (zoals een opvolgend executeur of vereffenaar) is overgedragen. Vervolgens moet de executeur alle stukken met betrekking tot de afwikkeling beschikbaar stellen aan zijn of haar opvolger.

N.B. Als er niemand (geschikt) is om de nalatenschap af te wikkelen bestaat ook de mogelijkheid om een vereffenaar door de rechtbank te laten aanstellen.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud
Auteur