Erfgenamen in het buitenland, hoe werkt dat?

Vraag van de week

Ik ben de executeur van de nalatenschap van mijn zus die vorig jaar is overleden. Ik moet nu echt een keer met de aangifte erfbelasting gaan beginnen, maar weet niet zo goed wat ik met twee erfgenamen aanmoet die in Italië wonen. Kunt u mij helpen?

Het maakt voor de aangifte erfbelasting niet zoveel uit of de erfgenamen in Nederland wonen of niet. De erfenis is in Nederland opengevallen en daarom doet u voor hen aangifte erfbelasting in Nederland. En dus moet er ook in Nederland erfbelasting worden betaald over de erfenis uit Nederland.

Om aangifte erfbelasting te kunnen doen moeten alle erfgenamen over een burgerservicenummer (BSN) beschikken, dus ook de erfgenamen die in Italië wonen en er misschien geen hebben. Bij de aangifte erfbelasting moet u de naam, adres en geboortedatum van de erfgenamen invullen én hun BSN. Vult u bij hen bij de aangifte erfbelasting geen BSN in, dan kunt u niet verder met de aangifte erfbelasting. Een BSN vraagt een erfgenaam die in het buitenland woont aan bij de Belastingdienst Buitenland in Heerlen. Voor de aanvraag zijn de reden van de aanvraag nodig, adresgegevens van de aanvrager, een telefoonnummer voor de bereikbaarheid en een woonplaatsverklaring van uw woonland. Die laatste geeft de gemeente af waar de erfgenaam woont, een notariële verklaring waaruit de woonplaats blijkt mag ook.

De hele procedure kan veel tijd vragen, de Belastingdienst Buitenland neemt er bijvoorbeeld al maximaal acht weken voor. Begin dus niet te laat met de aanvraag. Mocht u door de procedure in tijdnood komen, vraag dan uitstel aan van het doen van aangifte.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.