Handtekening legaliseren, hoe doe ik dat?

Notaris
Getty Images

Onlangs heb ik van de notaris het verzoek gekregen om mijn handtekening op een volmacht te laten legaliseren. Kunt u mij zeggen wat dit precies inhoudt en of ik daarvoor naar de notaris moet?

Als u een volmacht of een andere verklaring tekent, is het uiteraard belangrijk dat het met zekerheid vaststaat dat u zelf de volmacht/verklaring ondertekend heeft en niet iemand anders. Zo zal ook een notaris in veel gevallen zeker willen weten dat u het bent die een bepaald stuk ondertekent. Denk daarbij aan een volmacht voor het verkopen of kopen van een woning, het aanvaarden van een erfenis of het aanvaarden van de taak van executeur. Uw handtekening kunt u legaliseren bij iedere notaris of bij de gemeente.

U moet dan uw handtekening zetten in het bijzijn van de ambtenaar/medewerker notariskantoor. Hij of zij vergelijkt die met de handtekening op uw identiteitsbewijs. De notaris/gemeentelijke ambtenaar plaatst een verklaring onder uw handtekening, waarin hij/zij uw handtekening "voor echt" verklaart. De verklaring van de notaris/gemeentelijke ambtenaar gaat vergezeld van zijn/haar handtekening en ambtsstempel. 
Iedere notaris en elke gemeente hanteert eigen/andere tarieven voor legalisatie.

Over het algemeen is het legaliseren van de handtekening goedkoper bij de gemeente, maar het legalisatiedocument bij de notaris is vaak completer. Er is verder een belangrijk verschil tussen het legaliseren door een gemeenteambtenaar en door een notaris. Een notaris moet namelijk ook vaststellen dat degene die zijn of haar handtekening laat legaliseren ook wilsbekwaam is. Dat doet de gemeenteambtenaar niet.

Vraag dus vooraf bij de notaris - die u het verzoek tot legalisatie van uw handtekening heeft gestuurd - of legaliseren bij de gemeente voldoende is. Informeer bovendien vooraf naar de kosten bij de notaris of gemeente, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Ook is het zo dat de kosten van legaliseren bij de notaris die ook de akte opmaakt over het algemeen bij de prijs van het op te stellen document zijn inbegrepen. 

De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of formulier. U kunt uw handtekening in elke gemeente in Nederland of bij elke notaris laten legaliseren. Dit hoeft niet per se in de gemeente waar u woont.

N.B. het is tegenwoordig steeds vaker mogelijk om ook online uw handtekening te zetten.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud
Auteur 
  • Mr Nicole Goud