Jubelton en toestemming echtgenoot/echtgenote?

Jubelton
Getty Images

Eind vorig jaar heb ik op de valreep nog gebruik gemaakt van ‘de jubelton’. Ik heb €100.000 vrij van schenkbelasting geschonken aan mijn dochter uit mijn eerste huwelijk? Nu is mijn huidige vrouw natuurlijk wel op de hoogte maar ik las ergens dat zij ook toestemming voor deze schenking had moeten geven. Hoe zit dit precies?

Op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 1:88 lid 1b) heeft een echtgenoot (of geregistreerd partner) toestemming nodig van de andere echtgenoot/partner om een grote schenking te doen. Dit is alleen anders als deze schenking gebruikelijk en niet bovenmatig is. Of daar sprake van is, hangt af van de feiten en omstandigheden maar over het algemeen zal van een dergelijk grote schenking gezegd kunnen worden dat hier wel degelijk toestemming van de andere echtgenoot/partner voor nodig is.

Dit toestemmingsvereiste vloeit voort uit de beschermingsgedachte van echtgenoten en/of het gezin. Zo kan bijvoorbeeld ook de woning waar het gezin/het echtpaar in woont niet door de ene en zonder toestemming van de andere echtgenoot verkocht worden. Het maakt daarbij niet uit of de echtgenoten/partners wel of niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd/geregistreerd.  

Wanneer een van beiden een groot geldbedrag schenkt zonder toestemming van de ander dan kan die andere echtgenoot/partner de schenking achteraf terugdraaien. Overigens gelden er geen vormvereisten voor het geven van deze toestemming.  Deze toestemming kan dus bijvoorbeeld ook afgeleid worden uit het gedrag van de andere echtgenoot. Om elke onduidelijkheid te vermijden over het feit of toestemming is gegeven, is het over het algemeen echter wel aan te bevelen om de andere echtgenoot/partner vooraf toestemming te laten geven. Als gebruik wordt gemaakt van een schenkingsovereenkomst zal dit hier in opgenomen kunnen worden. In de aktes die de notaris gebruikt, staat dit zeker vermeld. Een schenking mag echter ook zonder tussenkomst van de notaris (onderhands) plaatsvinden. Gelukkig staat dit toestemmingsvereiste ook in de meeste voorbeelden van overeenkomsten op internet.

Ik begrijp van u dat er geen overeenkomst van schenking is en dat uw echtgenote wel op de hoogte was en niet heeft aangegeven dat zij het hier niet mee eens was. Vermoedelijk zal het in uw geval dus geen problemen opleveren. Wilt u echter volledige zekerheid dat uw dochter het geschonken bedrag niet terug hoeft te geven, zou ik u adviseren om deze toestemming alsnog te vragen en (notarieel) vast te leggen. Afspraken kunt u immers het beste maken “als u vriendjes bent”. Zo voorkomt u gedoe achteraf (bijvoorbeeld bij een onverhoopte echtscheiding of na uw overlijden of zelfs na het overlijden van uw vrouw als haar kinderen problemen zouden maken). 

N.B. Vernietiging van een schenking moet binnen drie jaar plaatsvinden. Deze termijn begint echter pas te lopen nadat de andere partij op de hoogte is geraakt van deze schenking. 

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

 

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur 
  • Mr. Nicole Goud