Meer dan 20 erfgenamen en geen executeur; wat nu?

Een oudtante van mij is overleden. Zij heeft geen kinderen en wij zijn met heel veel neven en nichten de erfgenamen. We wonen door het hele land en zelfs in het buitenland. Wie moet nu haar nalatenschap afwikkelen? Allemaal samen lijkt niet erg handig.

Allereerst moet u kijken of er een testament is en of tante daarin eventueel een executeur heeft benoemd. Als dit niet zo is, zijn alle neven en nichten formeel als erfgenamen gezamenlijk aan zet. U bent met z’n allen eigenaar van de erfenis van tante en deze kan pas verdeeld worden als de nalatenschap helemaal in kaart is gebracht en afgewikkeld. U zou dan ook alle besluiten rondom de afwikkeling met z’n allen moeten nemen. In de praktijk is dit natuurlijk niet erg handig. U kunt er in dat geval voor kiezen om een boedelgevolmachtigde aan te stellen en hem/haar de opdracht te geven om de zaken namens de erfgenamen af te handelen. Dit kan een van de erfgenamen of een buitenstaander zijn. Alle erfgenamen geven dan een volmacht aan deze boedelgevolmachtigde. In deze boedelvolmacht wordt opgenomen wat de gevolmachtigde mag en moet doen. De erfgenamen kunnen ervoor kiezen om de gevolmachtigde een vergoeding te betalen. Wordt gekozen voor een professional dan zal vrijwel altijd een vergoeding/beloning afgesproken worden.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.