Nalatenschap afronden: tegelijk uitkeren?

Vraag van de week

Telefoon boze man
Getty Images

Na een moeizaam afwikkelingsproces lijkt het erop dat ik als twee sterren executeur eindelijk overeenstemming heb met alle erfgenamen over de grootte van de nalatenschap en de verdeling. De broer die steeds lastig deed, wil nu onmiddellijk zijn deel hebben. Ik wil liever aan iedereen tegelijk uitkeren, wat is verstandig?

Wanneer een nalatenschap zo moeizaam verloopt omdat een of meer erfgenamen bij alles twijfel hebben of het niet eens zijn met de gedane voorstellen, is het verstandig dat u voordat u tot uitkeren overgaat eerst schriftelijke overeenstemming hebt. Bovendien bent u als twee sterren of beheer executeur niet gerechtigd om te verdelen. U moet dus eerst een voorstel tot verdeling opstellen en daarover van iedereen instemming hebben. Dit doet u het beste schriftelijk in een vaststellingsovereenkomst.

In de vaststellingsovereenkomst komt onder meer te staan wie er is overleden, of er een testament was en wat daarin de bepalingen zijn voor de afwikkeling van de nalatenschap. Ook staat er in waaruit de nalatenschap bestond en hoe groot de erfdelen zijn. Tenslotte geven partijen aan niets meer te vorderen te hebben van elkaar vanwege de afgewikkelde nalatenschap. Door een vaststellingsovereenkomst op te stellen, zorgt u ervoor dat als u als executeur later niet nog van alles verweten kan worden of voorkomt u dat er opnieuw problemen ontstaan over de afwikkeling van de nalatenschap. Neem in de vaststellingsovereenkomst mede op dat er pas uitgekeerd/verdeeld kan worden nadat alle erfgenamen de vaststellingsovereenkomst ondertekend hebben. Zo weet u zeker dat iedereen akkoord is.

Nico van Scheijndel
Nico van ScheijndelNico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.