Onder voorwaarden geen samentelregeling voor de schenk- en erfbelasting meer voor samenwonende broers en zussen

Wij willen aan ieder van onze twee kinderen een grote eenmalige vrijgestelde schenking doen. Vanwege de lastige woningmarkt wonen zij nog bij ons thuis. Ze zijn 23 en 25. Nu heb ik begrepen dat er dan maar één keer de vrijstelling van toepassing zou zijn. Klopt dit en dat zou toch erg onredelijk zijn? En als een van ons komt te overlijden, zou dan hetzelfde gelden voor hun erfenis?

Tot voor kort was dit inderdaad het geval. Vanwege de letterlijke uitleg van de Successiewet, die de fiscus hanteerde, gold namelijk dat bij twee meerderjarige kinderen die meer dan vijf jaar na het bereiken van de 18-jarige leeftijd samenwoonden – al dan niet bij hun ouders – zij aangemerkt werden als fiscaal partner waarvoor de samentelregeling gold voor de schenk- en erfbelasting. Dat betekende dat als deze twee van eenzelfde derde/persoon geschonken zouden krijgen of zouden erven slechts een maal de vrijstelling van toepassing is en de verkrijgingen bij elkaar moesten worden opgeteld voor de berekening van de verschuldigde schenk- of erfbelasting.

Omdat dit in dergelijke situaties onredelijk werd gevonden is er nieuw beleid. Dit is opgenomen in een besluit van de staatssecretaris van financiën van 13 april 2022. Het besluit is op 23 april 2022 in werking getreden en werkt vijf jaar terug. Dit brengt met zich mee dat nu onder voorwaarden wordt goedgekeurd dat samenwonende bloed- en aanverwanten die beiden verkrijgen van dezelfde schenker voor de berekening van de schenkbelasting niet als één en dezelfde persoon worden aangemerkt en dat de samentelregeling buiten toepassing blijft bij verwanten die beiden verkrijgen uit dezelfde nalatenschap. 

Voor u betekent dit dat uw kinderen elk een eigen vrijstelling hebben zowel voor de schenk- als voor de erfbelasting en dat voor het tarief de verkrijgingen niet bij elkaar hoeven worden opgeteld. 

N.B. Wilt u hier meer over weten, klik hier >>

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.