Rekening en verantwoording

Vraag van de week

Getty Images

Na het overlijden van onze oom heeft een van de neven de afwikkeling van de nalatenschap als executeur op zich genomen. Onlangs ontving ik een brief waarin hij schrijft dat hij een bepaald bedrag gaat overmaken omdat hij klaar zou zijn. Ondanks dat ik blij ben met het bedrag, mag ik hem nu ook vragen wat hij de afgelopen maanden heeft gedaan?

Uit uw vraag begrijp ik dat u een van de erfgenamen bent van uw oom en dat hij dit per testament heeft vastgelegd. In dit testament heeft hij bovendien uw neef tot executeur benoemd. De rechten en plichten van de executeur liggen vast in de wet en kunnen in het testament beperkt of uitgebreid zijn. Wat precies uw rechten zijn kunt u het testament van uw oom nalezen.

Wat de executeur in ieder geval moet doen is aan de erfgenamen aan het eind van zijn werkzaamheden rekening en verantwoording afleggen. Dit is een overzicht van de bestanddelen van de nalatenschap ten tijde van het overlijden en wat de executeur nog ontvangen heeft en betaald voor oom en de erfgenamen. U heeft dus recht op inzage in het gevoerde beleid van de executeur.

Het is als executeur raadzaam om regelmatig met de erfgenamen informatie uit te wisselen over de afwikkeling van de nalatenschap. Moet er een woning of een auto verkocht worden dan is het verstandig om met de (andere) erfgenamen af te stemmen of het bod op de auto of woning de instemming van  hen heeft. Op die manier komen erfgenamen aan het eind van de rit, als er verdeeld moet worden, niet voor verrassingen te staan. Vraag dus de executeur naar een rekening en verantwoording zodat u kunt bepalen of de executeur zijn taak juist heeft uitgevoerd en u hem (als alles in orde is) decharge kunt verlenen.

Nico van Scheijndel houdt zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Auteur 
  • Redactie