Schenken met toestemming

Vraag van de week

overdracht van geld
Getty Images

Ik heb een fijne collega die door zijn echtscheiding in de financiële moeilijkheden zit. Ik wil hem graag ter verlichting een bedrag schenken, maar mijn collega waarschuwt me dat ik daarvoor wel de toestemming van mijn echtgenote nodig heb; klopt dat?

Uw collega heeft gelijk. Op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek moeten echtgenoten de toestemming hebben van de andere echtgenoot (of geregistreerd partner) als deze een schenking wil doen anders dan een gebruikelijke, niet bovenmatige schenking. Wanneer u de collega een schenking doet zonder toestemming van uw echtgenote kan zij – als ze dat wil – de schenking terug laten draaien. Het is dus verstandig om voordat u de schenking doet toestemming van uw echtgenote te hebben.

Geen toestemming van uw echtgenote is nodig wanneer de gift pas effect heeft na uw overlijden, maar daar helpt u uw collega niet mee. Geld lenen aan uw collega om hem zo te helpen, lukt ook niet zonder toestemming van uw echtgenote. Ga dus met haar in gesprek voordat u tot handelen overgaat.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur en houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.