Schenking eigen woning aan kinderen volledig afgeschaft?

Schenken
Getty Images

Ik weet dat er van alles is veranderd met betrekking tot de jubelton voor de eigen woning. Dit speelde bij ons nooit, want wij hadden toch niet voldoende vermogen om onze dochter zo’n bedrag te schenken. Nu hebben we pas een behoorlijk grote prijs mogen winnen bij de Loterij en nu kunnen we onze dochter wel schenken. Ik begrijp echter dat de vrijstelling voor een schenking voor de woning aan kinderen sinds 1 januari helemaal is afgeschaft, terwijl die voor een lager bedrag aan anderen dan kinderen nog wel mogelijk zou zijn. Dit kan toch niet?

De ‘jubelton’ (in het kort: de vrijgestelde schenking aan personen tussen de 18 en 40 jaar voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning) is met ingang van 1 januari van dit jaar drastisch beperkt. Deze wordt echter pas vanaf 2024 volledig afgeschaft. Het maximale bedrag dat nog onbelast onder voorwaarden voor de eigen woning geschonken mag worden, is voor 2023 verlaagd tot €28.947.

Omdat dit bedrag gelijk is aan het bedrag dat ouders in 2023 eenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar onbelast mogen schenken zonder dat daar een bepaald bestedingsdoel aan verbonden is, wordt wel gezegd dat de onbelaste schenkingsvrijstelling voor de eigen woning voor ouders aan kinderen feitelijk al is afgeschaft. Als ouders dit bedrag in 2023 schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar gelden hiervoor namelijk slechts de leeftijdseis en de voorwaarde dat niet eerder van deze vrijstelling gebruik is gemaakt. Er hoeft in dat geval hiervoor ook geen beroep meer te worden gedaan op de vrijstelling eigen woning. 

Zoals u hieruit zult begrijpen, mag u dit jaar dus nog wel een bedrag van maximaal €28.947 aan uw dochter schenken. Anders dan bij schenkingen van dit bedrag aan anderen dan kinderen, geldt daarvoor dan alleen niet dat dit bedrag moet worden aangewend voor de eigen woning om voor de vrijstelling in aanmerking te komen. 

N.B. Zolang de wetgeving op dit punt niet verandert en uw dochter nog geen 40 jaar is, kunt u er overigens ook voor kiezen om dit in een volgend jaar of daarna te doen, als dit beter uit zou komen.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

 

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

 

Auteur 
  • Mr. Nicole Goud