Tellen schenkingen mee bij de erfenis?

Ik heb aan een van mijn kinderen meer geschonken dan aan de andere twee. Nu hoorde ik dat dit later weer recht worden getrokken omdat alle schenkingen meetellen bij mijn overlijden en dat ik me hier dus niet schuldig over hoef te voelen. Klopt dit?

Dit is niet altijd het geval. Met kleine schenkingen hoeft sowieso geen rekening gehouden te worden. Grotere schenkingen spelen pas een rol als een van de kinderen minder zou erven dan de legitieme portie. In dat geval tellen namelijk alle schenkingen gedaan aan kinderen mee voor de berekening van de legitimaire massa en deze legitimaire massa is het uitgangspunt voor het vaststellen van de legitieme portie.

Verder kunnen schenkingen een rol spelen als ze worden ingebracht. Tot 2003 moesten schenkingen altijd ingebracht worden in de nalatenschap. Sinds 2003 geldt het tegenovergestelde, namelijk: schenkingen tellen standaard niet mee bij de erfenis. Als u dit dus wel wilt, moet u dit expliciet vermelden óf bij de schenking óf in uw testament.
Overigens kunt u zelf het best bepalen of u zich wel of niet schuldig moet voelen als u een van de kinderen bevoordeelt. U kunt hier bijvoorbeeld zeer goede argumenten voor hebben.

N.B. Een bij de gift/schenking opgelegde inbrengverplichting kan bij testament altijd weer ongedaan gemaakt worden.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.