Testament openbaar maken

Computer oudere man
Getty Images

Wij vragen ons als kinderen af wie na het overlijden van een van onze ouders het testament openbaar maakt. Moeten we daarvoor naar de notaris?

Nee, u hoeft niet naar de notaris, u kunt gewoon het testament uit de kast of la nemen en de inhoud als erfgenamen doornemen. Is niet duidelijk wat de woorden in het testament betekenen dan kunt u een afspraak maken bij de notaris (of een andere deskundige) om het aan u uit te leggen. Het openen van het testament met de hele familie aan de tafel bij de notaris is meer iets voor films. 

Maar uw vraag is wel een belangrijke, want vaak wordt er door erfgenamen van alles aangenomen dat in de praktijk en juridisch anders ligt. Vooral bij zogenoemde combinatie testamenten - waar de erfgenamen (en dan vooral de langstlevende echtgenoten) verschillende keuzes voorgelegd krijgen in het testament - vraagt om een deskundig oordeel voordat er besluiten worden genomen.

Niet in de laatste plaats omdat de keuzes aan termijnen zijn gebonden. Zo moet afzien van de wettelijke verdeling binnen drie maanden na overlijden worden gedaan en moet een rente over de niet-opeisbare vorderingen van kinderen/erfgenamen binnen acht maanden na overlijden worden aangepast (of vóór de termijn van het doen van de aangifte erfbelasting).

U heeft de notaris wel nodig voor de verklaring van erfrecht waarin erfgenamen aangeven óf en hoe zij de nalatenschap aanvaarden en wie de persoon of instelling is die de nalatenschap afwikkelt. Is er een executeur in het testament benoemd dan kan die de notaris vragen om een verklaring van erfrecht. Tijdens uw bezoek aan de notaris kan dan nadere uitleg worden gevraagd over het testament. Maar beter nog is dat de erflater tijdens zijn leven samen met de executeur de nalatenschap goed voorbereidt zodat er na het overlijden onmiddellijk duidelijkheid is over de afwikkeling en de te nemen beslissingen in de afwikkeling.

N.B. Check altijd of het testament dat u vindt ook het laatste testament is, u kunt dit online doen via notaris.nl

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur en houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel