Vraag van de week: de waarde van een mondelinge overeenkomst

Ik heb van een vriend, die niet meer kan autorijden, zijn auto gekregen. Niet veel later overleed hij. Zijn erfgenamen eisen nu de auto op. Met de vriend had ik een mondelinge overeenkomst dat hij mij de auto geschonken heeft; is die overeenkomst dan niets waard?

Een mondelinge overeenkomst is in het gewone rechtsverkeer rechtsgeldig. Alleen bij onder andere de koop van een woning of ander onroerend goed (registergoederen) is een notariële akte verplicht. In een overeenkomst biedt de ene partij iets aan en de andere partij aanvaardt het aanbod en de gevolgen daarvan. In uw geval: de ene partij biedt zijn auto om niet aan en de andere partij aanvaardt de schenking. Vervolgens wordt het kenteken overgeschreven op uw naam, uw vriend schrapt zijn verzekering op de auto en u verzekert hem en klaar is Kees. Deze mondelinge overeenkomst gaat goed totdat het fout gaat.

Na het overlijden van uw vriend betwisten zijn erfgenamen dat u de auto geschonken zou hebben gekregen. Het feit dat het kenteken op uw naam staat, betekent niet dat u de eigenaar bent; u bent alleen de houder van het kenteken bent. De eigenaar is de persoon die de auto gekocht en betaald heeft, of in uw geval geschonken heeft gekregen. Om eigenaar te worden moet er een overeenkomst aan ten grondslag liggen. Die zegt u wel te hebben, namelijk de mondelinge overeenkomst, maar bewijs hebt u niet. Hier toont zich het gevaar van een mondelinge overeenkomst omdat de andere partij die de overeenkomst kan bevestigen, is overleden.

U moet dus met ander bewijs komen. Een aangifte van schenkbelasting kan daarbij een hulpmiddel zijn of ander bewijs waaruit de bedoeling van uw vriend blijkt. Een mondelinge overeenkomst van schenking is rechtsgeldig, maar wanneer de andere partij ontbreekt om de overeenkomst achteraf te bevestigen, kun je maar beter een papieren bewijs hebben. Dat scheelt onaangename gesprekken.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere (de afgelopen 23 jaar) de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.