Vraag van de week: Liever een andere executeur

In het testament staan twee executeurs. Dat zijn vrienden van mijn ouders waar ze al jaren geen contact meer mee hebben. Moeten zij nu toch de afwikkeling van mijn vader gaan doen?

Een executeur kan sinds het nieuwe erfrecht van 2003 alleen nog per testament benoemd worden. De in het testament van uw ouders benoemde executeurs zijn daarmee ook de personen die de afwikkeling ter hand moeten nemen. Tenminste als zij hun taak aanvaarden. In veel testamenten staat dat de executeur - als dit een familielid of goede vriend is - geen beloning ontvangt voor de werkzaamheden. Dat kan dan ook voor deze per testament benoemde executeurs een reden zijn om de taak niet te aanvaarden. Het is immers veel werk voor iemand waar je geen band mee hebt en waar je ook nog eens niet voor betaald wordt. Zegt het testament niets over een beloning dan is de beloning 1 procent van de nalatenschap.

Willen de benoemde executeurs hun rol niet opnemen dan zijn alle erfgenamen gelijkwaardige erfgenamen; zij moeten met elkaar de nalatenschap afwikkelen. Om dit proces soepeler te laten lopen is het verstandig om uit de kring van erfgenamen een boedelgevolmachtigde te benoemen. Deze boedelgevolmachtigde kan het voortouw in de afwikkeling nemen en de contactpersoon voor de bank en de Belastingdienst zijn. Ik raad u aan om met de in het testament van vader benoemde executeurs in gesprek te gaan en te polsen hoe zij over hun benoeming denken. Zien zij af van hun taak, benoem dan een boedelgevolmachtigde.