Vraag van de week: Pensioen geërfd

Vraag van de week

Pensioen erfenis
Getty Images

Na het overlijden van mijn man ontving ik van zijn pensioenfonds een partnerpensioen. Ik zag in de aangifte erfbelasting dat ik dit pensioen ook moet opgeven, maar ik had juist begrepen dat pensioen geen deel uit maakt van de nalatenschap. Waarom moet ik het toch opgeven?

Het klopt dat pensioenen of lijfrente uitkeringen geen deel uitmaken van de nalatenschap. U betaalt er daarom ook geen erfbelasting over. Wel heeft het partnerpensioen of de -lijfrente invloed op de vrijstelling erfbelasting voor partners. Het bedrag dat u jaarlijks aan pensioen of lijfrente als partnerpensioen ontvangt, wordt na een berekening geïmputeerd (in mindering gebracht) op de vrijstelling voor partners (€723.526 in 2023).

Hoeveel de vrijstelling lager wordt, hangt af van de leeftijd van de langstlevende partner en het bedrag dat jaarlijks aan pensioen en/of lijfrente wordt ontvangen.
Is de weduwe of weduwnaar bijvoorbeeld 72 jaar en ontvangt zij of hij €10.000 bruto pensioen per jaar, dan is de formule: 7 x €10.000 = €70.000. Hierop mag 30% aan latente belasting in mindering gebracht worden: €49.000. De helft daarvan wordt in mindering gebracht op de vrijstelling erfbelasting voor partners: €24.500. De vrijstelling die hierna resteert in dit voorbeeld bedraagt €723.526 - €24.500 = €699.026.

Ontvangt de langstlevende partner een groot pensioen en is zij of hij nog jong? Dan kan het bedrag dat geïmputeerd moet worden flink oplopen. Helemaal nul wordt het nooit, want er blijft altijd een vrijstelling erfbelasting beschikbaar van €186.915 in 2023.

Nico van Scheijndel
Getty Images

 

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel