Vraag van de week: Rente afspreken

Vraag van de week

Rente afspreken
Getty Images

In het testament van mijn overleden moeder staat dat er geen rente vergoed wordt over de vordering/erfdelen die wij op onze langstlevende ouder krijgen. We hebben echter gehoord dat wél rente vergoeden gunstig kan zijn. Is dat zo en hoe doen we dat?

Het vergoeden van een rente op de vorderingen (erfdelen) die de kinderen op hun ouders krijgen, kan gunstig zijn omdat zo de grootte van de vordering die zij op hun langstlevende ouder hebben toeneemt. De vordering plus rente vormen namelijk een schuld in de nalatenschap van de langstlevende ouder zodat er later over minder vermogen erfbelasting verschuldigd is.

Of dat gunstig is, hangt af van de levensverwachting van de langstlevende ouder op moment van overlijden van de eerste ouder. De reden daarvoor ligt in het feit dat een hoger bedrag aan erfbelasting verschuldigd is bij het eerste overlijden als er een rente over de vordering wordt vergoed dan bij geen rentevergoeding. Als de langstlevende ouder bijvoorbeeld 67 jaar is en de erfdelen €50.000 groot zijn, dan is er bij het overlijden van moeder bij 0% rente €308 erfbelasting per kind verschuldigd en bij 6% samengestelde rente €2.708.

Overlijdt de langstlevende ouder na 10 jaar dan is er over de eerste en tweede nalatenschap in totaal €8.016 erfbelasting verschuldigd bij 0% rente en €6.462 bij 6% samengestelde rente. Overlijdt de langstlevende ouder echter na 3 jaar al dan is er bij 0% rente in totaal €8.016 totaal aan erfbelasting verschuldigd en bij 6% samengestelde rente €9.461; een stuk meer dan bij 0% rente. Er is dus enige tijd en renteopbouw nodig om het meerdere aan verschuldigde erfbelasting te compenseren.

Om de rente aan te passen, raden wij aan om dit per notariële akte te doen. Door een hogere rente af te spreken kan de fiscus dat zien als een schenking van de ouder aan de kinderen. Omdat die zich pas openbaart na het overlijden van de langstlevende ouder moet een dergelijke schenking notarieel gedaan worden om later effect te hebben.

Nico van Scheijndel
Nico van Scheijndel

 

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.