Vraag van de week: Wat te doen met de recreatiewoning?

Mijn vrouw en ik hebben al 30 jaar een recreatiewoning. Onze kinderen hebben er altijd met veel plezier de vakantie doorgebracht, maar komen er nu nog zelden. Alleen een zoon en zijn gezin komen regelmatig langs. Het huisje zelf is niet veel waard, maar ik gun het de zoon die er nog gebruik van maakt in plaats van dat het verkocht wordt. Hoe regel ik dat?

U stelt een veelgestelde vraag. Die vraag gaat dan niet altijd over een recreatiewoning, maar de vraag gaat dan over een bepaald item dat naar een van de kinderen moet. Het kan gaan om een familiestuk, een stuk dat iemand altijd erg mooi heeft gevonden, iemand die dezelfde hobby heeft of een recreatiewoning die door een lid van het gezin wordt gebruikt.

Om dat laatste doel te bereiken zijn er een aantal methoden die u kunt gebruiken. Omdat de woning niet veel waard is (€ 10.000) kunt u hem schenken of verkopen aan uw zoon. Het stageld blijft u betalen, en u blijft er ook gebruik van maken alleen nu is de eigenaar uw zoon. In een dergelijk geval is er sprake van vruchtgebruik waarbij de leeftijd van de verkoper/vruchtgebruiker de prijs bepaalt. Hoe ouder de vruchtgebruiker (u), hoe lager de korting op de verkoopprijs.

Een alternatief is dat u in uw testament opneemt dat u de recreatiewoning aan de zoon die er gebruik van maakt legateert tegen de inbreng van de waarde. Op die manier verkrijgt uw zoon de recreatiewoning en doet u net als bij verkoop de andere kinderen niet te kort. U kunt natuurlijk de recreatiewoning op naam van uw zoon zetten en hem en zijn gezin ook het volledige gebruik geven. Maak in dat geval goede afspraken over wanneer u als voormalige eigenaar nog gebruik wil en mag maken van de recreatiewoning.

Zou het niet om een recreatiewoning maar een schilderij gaan, dan kunt u dit net als de recreatiewoning verkopen of schenken. Wilt u het schilderij in uw woonkamer laten hangen, maak dan de overeenkomst waarin staat dat u het schilderij in huis houdt, maar dat het kind of de persoon die het schilderij gekocht of gekregen heeft de eigenaar is. Er is dan ook hier sprake van vruchtgebruik. 

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.