Wil mijn man mij onterven?

In het testament van mijn man staat dat ik slechts 1% van zijn nalatenschap zal erven en onze kinderen samen de andere 99%. Mijn man zegt dat dat gunstiger is maar hij kan me niet uitleggen waarom. Moet ik me zorgen over mijn toekomst maken?

Waarschijnlijk niet, want belangrijker dan uw erfdeel van die 1% is het moment waarop de andere 99% moeten worden uitgekeerd. Zijn die direct opeisbaar dan moet u zich misschien zorgen maken wanneer u niet over de middelen beschikt om uit te keren. Staat er - naar ik verwacht - dat de erfgenamen die de 99% erven een vordering op u krijgen ter grootte van die 99% dan is er minder aan de hand. Zeker wanneer die vordering zoals te verwachten is pas opeisbaar is bij uw overlijden.

De 1% die uw man u toekent, heeft waarschijnlijk een fiscale achtergrond. Door na het overlijden van zijn nalatenschap meer aan de kinderen na te laten, erven ze dan meer en u dus minder. Doordat u op dat moment minder erft is uw nalatenschap later bij uw eigen overlijden kleiner en blijft uw nalatenschap voor uw kinderen door de 99% voor de nalatenschap van uw man en van u binnen de belastingschijf erfbelasting van 10%. Deze grens loopt per erfgenaam in 2022 tot €130.425. Staat er in het testament van uw man dat er bovendien een rente vergoed wordt over de vordering van de kinderen dan holt die rente over de 99% uw nalatenschap later nog verder en sneller uit. Of er daadwerkelijk fiscaal voordeel wordt behaald, valt of staat met moment van overlijden en hoe oud u en uw man zijn op dat moment.

Of u zich zorgen moet maken kunt u nalezen in het testament van uw man, maar waarschijnlijk maakt u zich zorgen om niets.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.