Als weduwe de woning verkopen

Vraag van de week

Mijn man is alweer enige jaren geleden overleden. Na zijn overlijden is er eigenlijk niets gebeurd. Mijn man had geen testament en mijn kinderen en ik hadden begrepen dat ik daarom met alles door mocht gegaan zoals voor het overlijden van mijn man. Nu overweeg ik de woning te verkopen, waar moet ik rekening mee houden?

 Het klopt dat u volgens wet als langstlevende de beschikking krijgt over de gehele nalatenschap. Het tweede deel van  de wettelijke bepalingen in het erfrecht is dat de kinderen een niet-opeisbare vordering op de langstlevende echtgenoot/partner krijgen. Het eerst deel dat is keurig uitgevoerd, het tweede deel, de niet-opeisbare vorderingen zijn niet vastgesteld. Bovendien is er niet vastgesteld wie de erfgenamen zijn in een verklaring van erfrecht en is dus ook de woning niet op uw naam geschreven, maar staat de woning nog steeds op naam van u en uw man samen. In de praktijk heeft u hier tot u toe weinig van gemerkt ; nu u de woning wil verkopen, merkt u dit juist wel.

In de eerste plaats raad ik u aan om de grootte van de niet-opeisbare vorderingen van de kinderen alsnog vast te stellen op basis van de waarde economisch verkeer van de woning en andere bezittingen ten tijde van het overlijden. Zo weten de kinderen waar ze na uw overlijden nog recht op hebben. De aangifte erfbelasting kan daarbij behulpzaam zijn. Vervolgens moet u - om de woning te kunnen verkopen - de enige eigenaar zijn. Dit bereikt u door of zelf of nu al een verklaring van erfrecht te laten opstellen en de woning door de notaris op uw naam te laten zetten bij het Kadaster. Of u laat het er op aankomen bij de verkoop van de woning, de notaris zal dit dan alsnog voor u in orde maken. Het er op aan laten komen raad ik u niet aan omdat dit de verkoop kan vertragen.

Het is fijn dat er na het overlijden van uw man geen problemen zijn ontstaan, maar er is nu nog enig onaf werk te verrichten voordat u de woning kunt verkopen.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.