PlusOnline.nl maakt gebruik van cookies: functioneel, om instellingen en voorkeuren te onthouden, voor beter en eenvoudiger navigeren en inloggen; analytisch, om bezoeken bij te houden en te bestuderen; voor commerciële doeleinden, om bij te houden hoe vaak bepaalde advertenties zijn getoond en geklikt; voor targeting doeleinden, om advertenties op uw interesses te kunnen aanpassen en zodat andere sites ook gerichte advertenties kunnen tonen. Door hiernaast op akkoord te klikken, of door gebruik te blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Akkoord

Plaatsvervulling bij een legaat?

In het testament van mijn moeder staat dat haar zuster, mijn tante van haar een legaat ontvangt. Tante is echter overleden, krijgt haar dochter het legaat nu?

Misschien. Het recht om in de plaats te treden van een persoon die erft, maar is vooroverleden, wordt plaatsvervullingsrecht genoemd. Dit recht is ook van kracht als een erfgenaam de erfenis heeft verworpen, onwaardig is om te erven of onterft is. Het plaatsvervullingsrecht is er voor erfgenamen die familie zijn tot in de zesde graad. Voor legaten is dit plaatsvervullingsrecht er niet automatisch.

Heeft uw moeder het plaatsvervullingsrecht opgenomen bij het legaat, dan mag het nichtje het legaat van haar moeder in ontvangst nemen. Staat dit recht niet in het testament genoemd, dan valt het legaat weer in de erfenis zelf. De erfgenamen kunnen wel zelf beslissen om het nichtje alsnog het bedoelde legaat te geven, ze zijn daartoe niet verplicht.

Plaatsvervullingsrecht is er wel voor (familie)erfgenamen, dus niet als de erfgenamen geen kinderen zijn. Overlijdt bijvoorbeeld een zoon die zelf kinderen heeft, dan erven de kinderen van de vooroverleden zoon tezamen het erfdeel van hun vooroverleden ouder. Overlijdt de goede vriend die u als erfgenaam hebt benoemd, dan erven zijn kinderen niet als plaatsvervuller.

Het is verstandig om bij het opstellen van een testament te bedenken of het plaatsvervullingsrecht bij een erfgenaam of legaat wel of niet van toepassing moet zijn. Zeker als met de kinderen van de erfgenaam of legataris een goede band bestaat. Het plaatsvervullingsrecht bij legaten bestaat alleen voor de in het testament genoemde personen.

Nico van Scheijndel geeft al 20 jaar lang or financieel, juridisch advies aan ouderen onder andere voor de Plustelefoon. Daarnaast wikkelt hij via Akto.nu, uw erfcoach en meer, nalatenschappen af.

Reactie toevoegen